کد اقتصادی

کد اقتصادی

دریافت کد اقتصادی 1401 همانطور که اکثر افراد می دانند حیات یک کشوربه فعالیت‌های اقتصادی آن بستگی دارد. برای اینکه دولت ها قادر باشند بشکل دقیق بر روی فعالیت فعالان اقتصادی نظارت داشته باشند و فعالیت‌های صورت گرفته از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی را ساماندهی نماید کدهای ۱۲...

مشاوره رایگان