مالیات ارزش افزوده

مالیات ارزش افزوده

مالیات ارزش افزوده، مالیاتی است که دارای چند مرحله می باشد. این مراحل شامل واردات، تولید و توزیع بوده و بر اساس میزان درصد افزایشی هر کالای فروخته شده و خدمات ارائه شده پس از آن در هر یک از این مراحل گرفته می شود. در هر یک از مراحل این روند، یعنی واردات، تولید و...

مشاوره رایگان