معافیت مالیات حقوق

معافیت مالیات حقوق

معافیت مالیات حقوق مواد زیر همگی شامل معافیت مالیات حقوق و بیمه می شوند: بازخرید ایام مرخصی هزینه عائله‌مندی هزینه‌های سفر و فوق العاده ماموریت عیدی و پاداش آخر سال مابه التفاوت کمک هزینه مسکن خوار و بار در ایام بیماری حق شیر پاداش نهضت سوادآموزی حق تضمین کسر صندوق (...

مشاوره رایگان