mana004

شرکت مانا حساب

مانا حساب با بیش از 20 سال سابقه کاری کمک می کند تا شرکت ها و سازمان ها تصمیمات مالی بهتری بگیرند

مالیات تکلیفی و موارد مربوط به آن

مالیات تکلیفی و موارد مربوط به آن

مالیات تکلیفی چیست و به چه مواردی تعلق می گیرد ؟ مالیات تکلیفی نیز مانند بسیاری دیگر از مالیات ها، یکی از راه های کسب درآمد کشور می باشد و درصد قابل توجهی از بودجه دولت را به خود اختصاص داده است. این مقاله را می خواهیم به این نوع مالیات و قوانین و ضوابط مربوط به آن...

مشاوره رایگان