mana004

شرکت مانا حساب

مانا حساب با بیش از 20 سال سابقه کاری کمک می کند تا شرکت ها و سازمان ها تصمیمات مالی بهتری بگیرند

ماده 238 قانون مالیات مستقیم

ماده 238 قانون مالیات مستقیم

ماده 238 قانون مالیات مستقیم در موضاعاتی که برگ تشخیص مالیات صادر شده به پرداخت کننده فرستاده می شود، اما اگر پرداخت کننده نسبت به آن شکایتی داشته باشد ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ ممکن است خود یا به وسیله وکیل تام‌الختیار خود به موسسه مالیاتی مراجعه کند و با ارائه موضوع...
مالیات چیست ؟

مالیات چیست ؟

مالیات  در دنیای امروز، بر خلاف زمان های گذشته که مالیات، شکل های ساده تری داشته اند، تعریف مالیات با آن دوره تفاوت بسیاری دارد. بطوری که امروزه مالیات، علاوه بر این که به دولت کمک خواهد شد، اقشاری که در جمعه درآمد کمی دارند نیز فشار اقتصادی کمتری را متحمل خواهدن شد....

مشاوره رایگان