مالیات چیست ؟

مالیات چیست ؟

مالیات در دنیای امروز، بر خلاف زمان های گذشته که مالیات، شکل های ساده تری داشته اند، تعریف مالیات با آن دوره تفاوت بسیاری دارد. بطوری که امروزه مالیات، علاوه بر این که به دولت کمک خواهد شد، اقشاری که در جمعه درآمد کمی دارند نیز فشار اقتصادی کمتری را متحمل خواهدن شد....

مشاوره رایگان