مالیات بر اجاره

مالیات بر اجاره

اخذ مالیات یکی از روش های کسب درآمد دولت‌ می باشد که به شکلی اجباری از مردم دریافت می‌شود و با هدف فعالیت‌های اقتصادی و خدمات عمومی به مردم ارائه خواهد شد. یکی از انواع مالیات های مستقیم، مالیات اجاره می باشد که در این قسمت می خواهیم به تعریف آن و همچنین به بررسی...

مشاوره رایگان