لایحه دفاعیه

لایحه دفاعیه

لایحه دفاعیه چیست؟ امکان دارد که در دادگاه اول بازخواست نموده و آن را به دفاتر قضایی ارائه کنید. به این صورت که پیامی کوتاه برایتان ارسال می شود و از شما میخواهد که به سامانه ثنا رجوع نمایید.و در سامانه ثنا شما با جمله (لایحه خود را ارسال نمایید) روبرو می شوید اما...
دفاع مالیاتی

دفاع مالیاتی

برای آشنایی با دفاع مالیاتی باید بدانیم که در برخی موارد، وکلا به دو پرونده (کیفری و حقوقی) به طور همزمان رسیدگی می کنند. در این موارد طبق قانون، وکیل باید پرونده کیفری را ارجاع دهد (دادگاه کیفری دوم، دادگاه کیفری یک). و لایحه (لایحه دفاع مالیاتی) را به دادگاه حقوقی...

مشاوره رایگان