جستجو
ماده 238 قانون مالیات مستقیم

ماده 238 قانون مالیات مستقیم

ماده 238 قانون مالیات مستقیم در موضاعاتی که برگ تشخیص مالیات صادر شده به پرداخت کننده فرستاده می شود، اما اگر پرداخت کننده نسبت به آن شکایتی داشته باشد ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ ممکن است خود یا به وسیله وکیل تام‌الختیار خود به موسسه مالیاتی مراجعه کند و با ارائه موضوع...

مشاوره رایگان