صورت معاملات فصلی

صورت معاملات فصلی

صورت معاملات فصلی صورت گردش سه ماهه اصطلاحی است که می توان گفت به تازگی وارد دنیای حسابداری و مالیات شده است. در صورت گردش سه ماهه که صورت معاملات فصلی نام دارد هر 3 ماه یکبار این گزارش به نام صورت معاملات فصلی به سازمان مالیاتی ارسال می شود. از گزارش های صورت معاملات...

مشاوره رایگان