جستجو
میزان دستمزد خدمات حسابرسی سال 1401

میزان دستمزد خدمات حسابرسی سال 1401

میزان دستمزد خدمات حسابرسی سال 1401 جامعۀ حسابداری کشور هر سال با هدف اجرایی کردن آیین نامۀ تعیین حق‌الزحمه‌ پایۀ خدمات حسابرسی و حسابداری، بعد از بررسی شرایط اقتصادی موجود در جامعه، میزان دستمزد خدمات حسابرسی را معین و ابلاغ می‌کند. این میزان حداقل نرخ پیشنهادی برای...

مشاوره رایگان