mana004

شرکت مانا حساب

مانا حساب با بیش از 20 سال سابقه کاری کمک می کند تا شرکت ها و سازمان ها تصمیمات مالی بهتری بگیرند

خدمات مالیاتی

خدمات مالیاتی

خدمات مالیاتی مانا حساب ۱. خدمات مالیاتی مورد نیاز پس از ثبت شرکت همه شرکت‌ها حداکثر دو ماه بعد از ثبت شرکت و قبل از اینکه هر فعالیتی انجام دهند، باید در سازمان امور مالیاتی کشور پرونده تشکیل بدهند. همچنین باید کد اقتصادی مخصوص به خود را دریافت کنند. این کد نحوه...

مشاوره رایگان