حسابداری صنعتی

حسابداری صنعتی

حسابداری صنعتی حسابداری صنعتی که در عنوانی دیگر حسابداری بهای تمام شده نیز نامیده می شود، یکی از شاخه‌ها و موضوعات بسیار مهم در زمینۀ حسابداری می باشد که نقش اصلی آن محاسبه و تعیین بهای تمام شده کالای تولیدی  از سوی شرکت می باشد. چیزی که در حسابداری صنعتی مهم است،...

مشاوره رایگان