روش ارسال اظهارنامه مالیاتی

روش ارسال اظهارنامه مالیاتی

اظهارنامه مالیاتی سرگذشت مالی یک سال فعالیت شرکت ها یا اشخاص که جهت برآورد مالیات به موسسه‌ی امور مالیاتی شرح داده می شود را اظهارنامه مالیاتی می گویند. اظهارنامه مالیاتی به عبارتی گفته می شود که از کامل کردن اسنادی که درآمد یک شرکت یا شخص را با اندازه مالیاتی که باید...
مشاوره مالیاتی

مشاوره مالیاتی

مشاوره مالیاتی خانه » اظهارنامه مالیاتی آخرین مطالب مشاوره مالیاتیافراد معمولاً زمانی که شروع به ایجاد یک کسب و کار می کنند، حتماً به موضوع مهم مالیات فکر خواهند کرد. این افراد هنگام پرداخت مالیات و فرآیندهای مربوط به آن مانند ارسال اظهارنامه های گوناگون  و...
اظهارنامه مالیات ارزش افزوده 1402 و نحوۀ ثبت نام آن

اظهارنامه مالیات ارزش افزوده 1402 و نحوۀ ثبت نام آن

اظهارنامه مالیات ارزش افزوده 1402 و نحوۀ ثبت نام آن طبق قانون تمام اشخاص حقیقی و حقوقی طی نیمه آغازین هر ماه موظف به تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیات ارزش افزوده خود هستند و البته در صورت عدم ارسال شامل پرداخت مبالغی تحت عنوان جریمه خواهند شد. جهت ارسال اظهارنامه مالیات...

مشاوره رایگان