mana004

شرکت مانا حساب

مانا حساب با بیش از 20 سال سابقه کاری کمک می کند تا شرکت ها و سازمان ها تصمیمات مالی بهتری بگیرند

به این صفحه امتیاز دهید post

فاکتور صوری

فاکتوری که در ظاهر مورد تایید سازمان امورمالیاتی استو به صورت رسمی ارائه می شوداما یک فاکتور بی ارزش و جعلی است و مبتنی براساس هیچ معامله ای نیست.استفاده از این فاکتورها مجرمانه است.

مجازات صدور و خرید فاکتور صوری

در قانون نوین مالیات های مستقیم امورکشورتمامی موارد جاعلانه واسناد ، مدارک و اسناد غیر واقعی و مجرمانه ایجاد جرم انجام می شود و باید مرتکبان این عمل مجرمانه جعل اسناد با توجه به قانون 274مالیت های مستقیم  باید مجازات بشودچون پرداخت جریمه حبس محرومیت و.. را در بر دارد.

نحوه کشف مدارک صوری

 • کنترل تمامی برگه ها کاغذی که صوری نباشند.
 • اعتبار سند ارزش افزوده
 • کنترل شرکت هایی که دیگر اعتبار برای صدور فاکتور ندارند
 • تناسب بین نوع فعالیت شرکت با فاکتورها
 • مستندات حمل شامل بیجک وبارنامه
 • اسناد پرداختی چون چک بانکی و فیش واریزی

هدف از ارائه فاکتور صوری

 • عدم حساب سازی
 • فرار از مالیات
 • تکیمل کردن تمامی اسناد ومدارک برای معاملات

مجازات فاکتوری صوری

تمامی موارد از نظر جعل سند یک ارتکاب جرم مالی محسوب می شود وباید مجرم طبق ماده 274 قانون مالیتهای مستقیم مجازات شود و جریمه را پرداخت نماید.

در اصلاحات قانون مالیات تسویب شده در تیر ماه و ماده 169 جرم هایی برای متخلفان ثبت گردیده است. طبق این ماده در صورت صادر نشدن فاکتورهای مالی و درج شماره اقتصادی خود و طرف قرارداد یکسان نباشد مشمول جریمه ای معادل دو درصد مبلغ معامله می شود.و مجرم درجه 6 حساب می شوند.

فاکتورهای صوری مودیان مالیاتی

اگر مودیان مالیاتی برای دریافت مالیات کمتر دست به جعل اسناد بزنند باید بدهی مالیاتی خود تهاترویا استرداد نمایند و طبق قانون 42 ارتقای سلامت اداری و مقابله بافسادمجرم تشخیص داده شده وباید جریمه را پرداخت کند.

برخی افراد که دست به تهیه فاکتور صوری وساختن مهر وسربرگ صوری از شرکت های مختلف بدون اطلاع واجازه آنها می زنندو این مدارک را ضیمه اسناد دیگر به سازمان امور مالیاتی ارائه می دهند و سازمان امر مالیاتی بابرسی این مدارک بر اساس مواد قانونی 345  قانون مجازات اسلامی استفاده از سند تقلبی و مجهول دوعنوان کیفری در یافت میکند:

سند جعل شده مورد تعقیب است چون باعث ایجاد پیامدهای اقتصادی فاسد ناشی از جعل مدارک میشود .

این مدارک طبق قانون 42 سبب تضییع حقوق دولت می شود. باتوجه به مفاد ماده 472 بند 3 با آن برخورد می شود.

مجازات درجه شش ( فاکتور صوری )

مجازات درجه شش یکی ازمهم ترین دست آورد های مجازات اسلامی است که مصوب 4554 درجه بندی مجازات ها را به هشت درجه ماده 45 قانون است که بخشی از مجازات درجه 6 قابلیت اجرا در باره جرایم مالیاتی ماده 472 قانئن اصلاح مالیات مستقیم را دارد.

 • حبس 6 تا 2 سال
 • جزای پولی ونقدی بیست ملیون ریال تا هشتاد ملیون ریال
 • تحمل ضربه شلاق از سی یک ، هفتاد و جچهار و نود ونه ضربه
 • محروکیت ازحقوق اجتماعی 5تا6 ماه
 • انتشارحکم در جراید
 • به مدت 5 سال از برخی از مشاغل اجتماعی محروم است
 • دعوت از سرمایه گذاری دیگران برای افراد حقوقی به مدت 5 سال
 • محرومبت وممنوع بودن ازصدار توسط شخص حقوقی تا 5 سال

اعلام جرایم و اقامه دعوی علیه مجرمان موضوع ماده 472 قانون اصلاح مالیاتی پیش مراجع محترم قضایی از سمت دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع دیگر قانونی انجام می گیرد.

رسیدگی و برسی مالیاتی گسترده تمامی مودیان مالیاتی حقیقی و حقوقی ، ازمالیات بر ارزش افزوده گرفته تا مالیات های جاری بر عملکرد شغلی ،بررسی فاکتورهای صوری ، اعتبار غیر واقعی وجعلی ، هزینه های دروغین اعمال شده  کسب میزان سود،و هر عاملی که منجربه فرار مالیاتی شود.

تمامی خریدها و فاکتورها امروزه به صورت ثبت در سامانه امور مالیاتی ثبت می شود و مالیات خریدارن داری کد اقتصادی و دریافت کنندگان فاکتور صوری که برای نشان دادن قصد تحمیل اعتبار خرید کردن وهزینه صورت گرفته است.دست سازمان امور مالیاتی کامل وصول می شود وبنابراین اضافه بردریافت کل مالیات و جریمه های سنگین هم شده این جریمه ازیک تا سه برابر مالیات ارزش برافزوده است.

بسیار مهم است که برای تمامی خرید و فروش ها وتمامی معاملات را به رسمیت بشناسیم و تمامی این عاملات را دربانک ها انجام دهیم.

برای داشتن اطلاعات می توانید باشرکت حسابداری مانا حساب با ما تماس بگیرید.

تعزیرات ( فاکتور صوری )

مجازاتی که حد به آن تعلق نمی گیردو بموجب قانون در مرد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقرارت حکومتی تعیین و اعمال بشود.

مجازات تعزیری چگونه تعیین می‌شود

قاضی دادگاه برای تعیین میزان ونوع مجازات تعزیری به نوع جرم وهم زمان شخصیت مجرم و دلایل ایجاد این جرم توجه می کند.قاضی با تشخیص اینکه وضعیت روانی وروحی متهم درزمان اجرای جرم چگونه بوده است  دست به تشخیص و ارائه حکم میدهد.

درجه‌بندی تعزیرات از یک تا هشت ( فاکتور صوری )

قانون مجازات اسلامی نوع جرم را به 8 درجه تقسیم بندی کرده است

 • مجازات تعزیری سنگین

مجازات درجه یک :این مجازات ها جز سنگین ترین مجازات های کیفری هستند این شدید ترین واشد مجازات برای مجرمین این دستهاعلام خواهد شد.مجازاتی چون حبس بیش از25 سال، جریمه نقدی بیش ازیک میلیارد دارد.

مجازات درجه دوم :اگرحبس کمتر از 25 سال وبیشتراز 15سال و مبلغ جریمه قانونی 550میلیون ریال است.

مجازات درجه سوم :حبس بین 10 تا 15 سال باشد و جریمه نقدی شامل 360 میلیون ریال است.

مجازات درجه چهار :حبس بین 5تا 10 سالباشد و جزای نقدی آن بیش تراز 180 میلیون ریال باشد

 • مجازات‌های تعزیری درجه متوسط

مجازات درجه پنجم :

مجازاتی که شامل حبس بیشتر از دوتا 5 سال می شوندو جریمه نقدی بیش از 80 میلیون ریال تا 180 میلیون ریال است.

مجازات درجه 6:حبس بیشتر از 6ماه تا دو سال و جریمه نقدی بیش از 20 تا 80 میلیون رادارد.

 • مجازات تعزیری سبک

این جرایم مشمول مجازات های خفیف می شوند

مجازات درجه 7

حبس بین 91 روز تا 6 ماه وجریمه نقدی بین 10تا 20 میلیون ریال رادارد.

مجازات درجه 8

شامل سه ماه حبس و جریمه نقدی 10 میلیون ریال است.

اگر جرمی در این وسط وجود داشته باشد که در هیچ دسته بندی قرار نگیرد جزء جرایم دسته 7 محسوب خواهد شد.

سایر مجازات‌های تعزیری به جز حبس و جریمه برای تهیه فاکتور صوری

به جز حبس و پرداخت جریمه نقدی سایر موارد دیگر هم برای مجرمان وجود دارد .مثل : مصادره اموال ، انفصال خدمتی ، محرومیت از تمامی حقوق اجتماعی ، ممنوعیت ازبرخی مشاغل ، شلاق ، عدم دعوت از دیگران برای افزایش سرمایه است.

تمامی متخلفان مودیان مالیاتی شامل این مجازات ها می شوند .با کمک مشاورین ما در شرکت حابداری مانا حساب می توانید سرمایه و فشار مالی خود را محافظت کرده و با امنیت بیشتری کارکنید.

مشاوره رایگان