در راستای اجرای عدالت اجتماعی و همگام‌سازی سیستم بانک ها و سازمان امور مالیاتی، از سال 87 ورودی همه حساب‌های بانکی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. کسانی که میزان تراکنش‌های بانکی آنها بالا می‌باشد و نسبت به پرداخت مالیات تراکنش بانکی اقدام نمی‌کنند، یا میزان مالیات آنها با ولریزی‌های آنها همخوانی ندارند، باید مورد توجه قرار گیرد.

مالیات تراکنش بانکی چیست؟

مالیات تراکنش، یک مالیات مستقیم است که در شرایط وجود تراکنش بالاتر از سقف مجازکه در سال مبلغی به میزان 5 میلیارد تومان می‌باشد و ثابت نکردن اینکه تراکنش های بانکی، مرتبط با دارایی و درآمد نمی‌باشد، باید پواریز شود. شیوه پرداخت آن هم با مراجعه به سایت سازمان امور مالیاتی و انتخاب گزینه پرداخت الکترونیک میسر خواهد بود.

بخشنامه ارائه شده در رابطه با مالیات تراکنش بانکی مورخ 04/03/1401 اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به کلیه بانک های کشور به شرح زیر است:

حداکثر کل گردش مالی (برداشت و سپرده) بدهکار و بستانکار در تمام حساب های بانکی یک فرد بیکار، یعنی. بازنشستگان، بازنشستگان و بیکاران (دانشجو، دانشجو و خانه دار) به شرح زیر می باشند.

بازنشسته تا 20 میلیارد ریال

مستمری بگیر تا 10 میلیارد ریال

بیکار تا 5 میلیارد ریال

مالیات گردش حساب بالای 5 میلیارد ریال

بر اساس قانون مصوب مالیات تراکنش بانکی معاملات بیش از 5 میلیاردی، 25 درصد مالیات بر بیش از 100 میلیون تومان اعمال می شود.

آیا مالیات تراکنش بانکی شامل تمام مقادیر واریز می‌شود؟

پول‌شویی منبع ورود مالی برای سازمان امور مالیاتی موضوعی بسیار مهم محسوب می‌باشد.

 • انتقال بین بانکی
 • حقوق ( مالیات تراکنش بانکی )
 • سود بانکی
 • واریزی خانواده
 • و…
  دارای ماهیت درآمدی نمی‌باشند و چنین دارایی جز درآمد مشمول محسوب نخواهد شد. بخشودگی جرائم ۱۶۹ و … تراکنش بانکی

البته لازم به ذکر است که با روشن شدن شغل شما تمام واریزی درآمد و ضزیبی از ان درآمد شامل مالیات خواهد شد.

تیم تحقیق ویژه پس از وصول رای مربوط به حکم رسیدگی ، پرونده ها و اطلاعات تراکنش های بانکی را به واحد ذیصلاح ارسال و با رعایت مفاد مواد 95، 97 و 229 قانون مالیات های مستقیم، رسیدگی به اسناد و مدارک مربوط به تراکنش بانکی را در دستور کار قرار می دهد. و چگونه می توانند از مؤدی درخواست ارائه اسناد و مدارک برای ارائه و تهیه کنند.

مالیات تراکنش بانکی 1402

مالیات تراکنش بانکی 1402 که نوعی از مالیات عملکرد یا همان مالیات بر درآمد است ، سیاستی است که در پی جلوگیری از فرار مالیاتی برخی استفاده کنندگان دستگاه های پوز که به موجب قانون پایانه‌ های فروشگاهی و سامانه مودیان ، موظف به اعلام شماره حساب بانکی متصل به دستگاه کارتخوان خود ، به سازمان امور مالیاتی، جهت پرداخت مالیات بر درآمد بودند ، پیش بینی و طراحی شده است.

آشنایی با رابطه با مالیات تراکنش بانکی 1402

با این شرح که برخی مشاغل ، نظیر آرایشگران ، پزشکان ، سوپرمارکت ها و … که از دستگاه کارت خوان ، برای دریافت هزینه خدمات ارائه شده به مشتری ، استفاده می نمایند ، پس از اجباری شدن اعلام شماره حساب متصل به دستگاه کارتخوان خود ، به سازمان امور مالیاتی ، با بهانه های مختلف ، از دستگاه خود ، استفاده نمی کردند و از مشتری یا مراجع ، تقاضا می نمودند که هزینه را به شماره کارت آن ها یا شماره کارت شخصی دیگر که یه طور معمول ، از اقوام آنان بود ، واریز یا همان ، کارت به کارت نمایند. ( مالیات تراکنش بانکی )

تا با این ترتیب، بتوانند، درآمد اصلی خود را از سازمان امور مالیاتی، پنهان کرده و مالیات بر عملکرد کمتری را بپردازند. در همین راستا، دولت و سازمان مالیات، بحث تفکیک حساب های تجاری از غیر تجاری را مطرح نمودند که به موجب آن، تمام حساب های اشخاص حقوقی و آن دسته از حساب های اشخاص حقیقی که در ماه، 100 تراکنش و بیشتر، با جمع مبلغ 35 میلیون تومان داشته باشد، در صورت تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور، تجاری محسوب شده و مشمول پرداخت مالیات تراکنش بانکی می گردد.

درآمد های پنهان در مالیات تراکنش بانکی

در صورتی که رسیدگی به اطلاعات مالیات تراکنش بانکی مثل تراکنش بانکی دریافتی (مطابق دستورالعمل رئیس جمهور و مفاد بند (2)) از درآمدهای پنهان مؤدی باشد، باید درآمد مشمول مالیات از اظهارنامه تعیین شود. فعالیت های شرکت مؤدی و درج شده در دفتر ضرایب مالیاتی مربوط به سال مالیاتی مربوط مشمول 1366 اسفند می باشد. در ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن. بدیهی است در صورت عدم تعیین الحاقیه برای درآمد اعتباری مندرج در دفترچه ضرایب سال بهره برداری، الحاقیه توسط شورای حل اختلاف مالیاتی محل بر اساس ضریب همان کارها تعیین می شود.

تعامل دولت با مودیان

با توجه به سیاست های اساسی سازمان در خصوص تعامل با مودیان محترم و رعایت اصل صداقت جهت ترویج فرهنگ گزارش مالیاتی در مالیات تراکنش بانکی و با توجه به اینکه اطلاعات حساب های بانکی به تنهایی نشان دهنده درآمد اشخاص حقیقی نمی باشد، مقرر می گردد.

کلیه ادارات امور مالیاتی در فرآیند کنترل مالیاتی فعالیت های مشکوک بانکی، با جمع آوری اسناد و مدارک و ارائه اطلاعات مربوطه از مودیان محترم مالیاتی، مهلت مقرر را کافی و ضروری در نظر بگیرند. بدیهی است در اجرای مفاد این بند از قوانین مالیات تراکنش یکی از مدارک اساسی برای تعیین درآمد قابل پرداخت، اطلاعات کتبی مؤدیان محترم فعالیت بانکی است. لذا برای اجرای این بند لازم است موافقت شود که مهلت مقرر کمتر از هفت روز کاری نباشد.

ب) مودیانی که دارای سابقه و پرونده مالیاتی نمی‌باشند

بر اساس مفاد آیین نامه فوق الذکر از قوانین مالیات تراکنش بانکی و به ویژه ماده (13) آن، در مواقعی که درآمد صاحب حساب بانکی بررسی می شود و فعالیت های مشکوک بانک، سازمان امور مالیاتی و دستگاه های مسئول حل اختلاف، حسب مورد، باید مشمول بند (3) ماده الف سازمان تعیین درآمد مشمول مالیات باشد.

بدیهی است در مورد مودیان فاقد سابقه مالیاتی برای حسابرسی مالیات تراکنش بانکی در صورت عدم احراز درآمد مشمول مالیات، نیازی به صدور کارت برآورد مالیاتی نیست و فقط باید گزارش عدم نیاز به آن ارائه شود. صدور صورت مالیات تحت عنوان وجوه بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی. و فرار مالیاتی و ارسال آن از طریق اداره امور مالیاتی مربوطه.

ج) سایر موارد مالیات تراکنش بانکی

کلیه نکات مندرج مالیات تراکنش بانکی در دستورالعمل مذکور در خصوص مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده با رعایت کلیه ضوابط و مقررات لازم حسب مورد قابل تمدید می باشد.

تاثیر قوانین جدید مالیات تراکنش بانکی 1402 بر تراکنش ها

با اقدام دولت برای شناسایی حساب های دارای بیش از صد تراکنش بالای سی و پنج میلیون تومان به این ترتیب و در پی فراخوان دولت، برای اعلام تجاری بودن حساب بانکی، همچنین، پیش بینی زیر ساخت، برای تفکیک حساب های تجاری از غیر تجاری، مالیات کارت به کارت ( مالیات تراکنش بانکی ) نیز مطرح می گردد که در واقع، مقصود از آن، همان مالیات ناشی از تجاری محسوب شدن حساب بانکی شخص حقیقی، به واسطه داشتن 100 تراکنش کارت به کارت و بیشتر با جمع مبلغ 35 میلیون تومان در ماه است، می باشد.

با این سیاست که عملا، معیار تعلق مالیات ، تراکنش های افراد در ماه و گردش مالی آنان است ، حتی در صورت فرار مالیاتی برخی دارندگان دستگاه های پوز، چون ممکن است ، اشخاص حقیقی دیگر، با عمل آن ها ، مشمول مالیات گردند ، حجم فرار مالیاتی به این شیوه، کاهش خواهد یافت و اشخاص دیگر، به راحتی، نمی پذیرند تا شماره کارت خود را برای کارت به کارت، در اختیار دیگری برای فرار مالیات تراکنش بانکی 1402 قرار دهند.

نکته بسیار مهم در رابطه با مالیات تراکنش بانکی 1402

در باره مالیات تراکنش بانکی 1402 شایان ذکر است، بانک مرکزی، در دستور العمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال، سطح گردش مالی سالانه ای را مشخص نموده که در صورت تجاوز گردش مالی فرد، از آن سقف، شخص، مشمول پرداخت مالیات می گردد، مگر اینکه اثبات کند، مبالغ واریز شده و برداشت شده از حساب وی، برای اموری، غیر از کسب و کار بوده اند. سقف این مبالغ سالانه، عبارتند از:

2 میلیارد تومان، برای بازنشستگان، 1 میلیارد تومان، برای مستمری بگیران و 500 میلیون تومان، برای بیکاران و غیر فعالان مالیاتی. در ادامه، در خصوص سامانه مالیات بر کارت به کارت ۱۴۰۲، توضیح خواهیم دارد.

 نکته قابل توجه مالیات تراکنش بانکی 1402

لازم به ذکر است موارد و مبالغ اعلام شده برای مالیات تراکنش بانکی 1402 ، بر اساس روال سال گذشته بوده و به محض تغییر و اعلام برای سال ۱۴۰۲، در متن مقاله اطلاع رسانی می گردد.

مالیات تراکنش بانکی 1402 و سامانه مالیات کارت به کارت

پس از توضیح در خصوص مالیات بر کارت به کارت و اشخاص مشمول پرداخت این نوع از مالیات، در این بخش از مقاله، قصد داریم تا به معرفی سامانه مالیات بر کارت به کارت 1402، پرداخته و در قسمت انتهایی مقاله، نحوه پرداخت مالیات، از طریق این سامانه را ضمن یک ، راهنمای تصویری توضیح دهیم.

در معرفی سامانه مالیات بر کارت به کارت ۱۴۰۲ مربوط به  مباحث مالیات تراکنش بانکی 1402 ، لازم به توضیح است که تا کنون، دولت، هیچ گونه سامانه جداگانه ای را در این رابطه، معرفی نکرده است.

اما، از آنجا که از طریق درگاه ملی خدمات مالیات my.tax.gov.ir، تمامی امور مربوط به مالیات تراکنش 1402 ، صورت می گیرد، می توان گفت سامانه مالیات بر کارت به کارت 1402، همان درگاه ملی خدمات مالیات، به آدرس tax.gov.ir است یا یکی از زیر مجموعه های این سامانه خواهد بود که با ورود به این سایت، در دسترس متقاضیان، قرار خواهد گرفت.

 نکات سامانه مالیات تارکنش بانکی 1402

بد نیست در رابطه با مالیات تراکنش بانکی 1402  ، سامانه مالیات بر کارت به کارت ۱۴۰۲، علاوه بر اینکه به متقاضی ، امکان پرداخت مالیات بر کارت به کارت وی را می دهد ، امکاناتی نظیر صدور قبض مالیات ، پیگیری پرونده مالیاتی و ارسال اظهارنامه مالیاتی را نیز در اختیار شخص ، قرار خواهد.

میزان و نحوه محاسبه مالیات کارت به کارت 1402

از آنجا که میزان مالیات کارت به کارت ۱۴۰۲ ( مالیات تراکنش بانکی 1402 )، با توجه به جمع تراکنش ها ، همچنین ، حقیقی یا حقوقی بودن اشخاص و نوع شغل و صنف مشمولین ، متفاوت می باشد ، نمی توان ، نرخ و میزان مشخصی را به عنوان میزان مالیات کارت به کارت 1402، برای تمامی مشمولین ، مشخص کرد . لذا در این بخش ، قصد داریم تا با مراجعه به قانون مالیات های مستقیم میزان و نحوه محاسبه مالیات کارت به کارت ۱۴۰۲ را بگوییم.

معاملاتی که جریان وجوه بین حساب های بانکی مختلف وام گیرنده را بررسی می کند، درآمد محسوب نمی شود. مبالغ مربوط به دریافت وام و وجوهی که به حساب مودی واریز می شود، درآمد محسوب نمی شود و باید طبق قوانین مربوط به تاثیر مالیاتی مالیات تراکنش بانکی با آنها رفتار شود.

وجوه دریافتی برای تسویه تمام یا قسمتی از وجوهی که قبلاً به دیگران پرداخت شده است ماهیتاً درآمد محسوب نمی شود و باید طبق مقررات مربوط به مالیات تراکنش بانکی آن رفتار شود. در صورتی که مؤدی درآمدی از قبیل حقوق، درآمد اجاره یا سایر منابع داشته باشد، این موارد باید طبق مقررات و در چارچوب منبع درآمد مربوطه بررسی شود.

محاسبه مالیات تراکنش بانکی برای معاملات دوستانه

در صورتی که بر اساس اظهارات صریح و مکتوب مشتری برای محاسبه مالیات تراکنش بانکی، بابت وجوهی که به حساب بانکی وی واریز شده است، خسارتی در قبال کالاها و خدمات ارائه نشده یا در آینده ارائه نخواهد شد و یا وجوه واریز شده حاصل معاملات دوستانه باشد. این تایید شده است این درآمد برای مودی اتفاقی است و طبق مقررات بخش 6 (3) قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات خواهد بود.

در اجرای این بند ار فوانین مالیات تراکنش بانکی مبلغ دریافتی در اثر جبران خسارت مشمول مالیات بر درآمد نمی باشد. مبالغ دریافتی در نتیجه خسارت بسته به شرایط باید بررسی و بسته به منشاء خسارت اقدامات مناسب انجام شود. بر اساس این بند، سازمان امور مالیاتی ذیربط در چارچوب دستورالعمل شناسایی معاملات و عملیات مشکوک و گزارش وضعیت به بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی در چارچوب شیوه نامه گزارش به امور مالیاتی اقدامات مقتضی را انجام خواهد داد.

ماده 81 مالیات تراکنش بانکی

در صورتی که مؤدی طبق ماده 81 قانون مالیات های مستقیم در رابطه با مالیات تراکنش بانکی به یکی از فعالیت ها اشتغال داشته باشد، صندوق سپرده مرتبط با سود حاصل از این فعالیت ها باید از سایر سپرده ها جدا شده و طبق مقررات مربوط رسیدگی شود. بر اساس اظهارات کتبی صاحب حساب، چنانچه وجوه واریز شده به حساب شخصی ناشی از دریافت قسمتی از ارث، وثیقه، هدیه یا محکومیت حبس باشد، مطابق مقررات جاری در رابطه با مالیات تراکنش رسیدگی می شود.

وجوه سپرده مشمول مالیات بر اساس قانون مالیات های مستقیم به صورت جداگانه در قالب درآمد ثابت مانند فروش سهام و فروش املاک بررسی و مطابق مقررات مربوطه اجرا می شود. در صورتی که وجوه واریز شده، درآمد مشمول مالیات یا غیر مشمول مالیات باشد، طبق مقررات در محاسبه منظور نخواهد شد.

اطلاعات غلط در مالیات تراکنش بانکی

در صورتی که در محاسبه و رسیدگی به مالیات تراکنش بانکی طبق تحقیقات و بازدیدها و بررسی های میدانی توسط تیم تحقیق به عنوان سند یا مدرک مشخص شود که مبلغ واریز شده به حساب شخصی حاصل فعالیت های اقتصادی صاحب حساب است که اولین بار نیست. در محاسبه مالیات خود طبق مقررات مربوطه. برای مطالبه مالیات اقدام مناسب انجام خواهد شد.

عدم ارائه اطلاعات صحیح در مالیات تراکنش بانکی

برای محاسبه مالیات تراکنش بانکی در صورتی که اشخاص حقیقی ضمن اتخاذ تدابیری در قالب دستورالعمل کشف تراکنش‌ها و عملیات مشکوک و نحوه گزارش به سازمان امور مالیاتی، اطلاعاتی اعم از مستندات یا دلایل و شواهد در مورد حساب‌های بانکی در اختیار تیم تحقیق مالیات تراکنش قرار ندهند.

مفاد ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم در قالب «استخدام در مشاغل یا عناوین دیگری غیر از موارد مندرج در سایر فصول این قانون» مستلزم مالیات متعلق و اعمال مجرمانه مربوط است در کلیه موارد دستورالعمل مذکور ارائه سند حسابداری مالیاتی برای مالیات تراکنش بانکی یا سند مالیاتی اضافی یا سند مطالبه مالیاتی و همچنین مهلت های مقرر در قانون در خصوص مرور زمان مالیاتی از جمله ماده 157 ق.م.م. مالیات. قانون و تفسیر آن باید در نظر گرفته شود.

کمیته حسابررسی برای مالیات تراکنش بانکی

در هر یک از ادارات کل امور مالیاتی کمیته ویژه ای متشکل از مدیرکل امور مالیاتی، معاون مالیاتی اداره کل، رئیس امور مالیاتی بازرسی ویژه، دادستان مقیم مدیریت کل و حراست. پرسنل اداره کل و کمیته مذکور که عضو حسابرسی و رسیدگی به مالیات تراکنش بانکی هستند پس از دریافت اطلاعات تراکنش‌های مشکوک از اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی بر اساس مفاد بند (13) دستورالعمل وزیر امور خارجه، کلیه وجوهی که به حساب‌های بانکی وارد می‌شود.

مودیان دلیلی بر درآمد نیست و بنابراین باید مسئولان درآمد قبل از تماس از مودی و تشکیل پرونده حسابرسی مالیاتی صحت موضوع و مبلغ ریالی آن را بررسی کنند و اقدمات لازم برای مالیات تراکنش بانکی را انجام دهند . گردش حساب های بانکی وسیله باید با سوابق مالیاتی و میزان فعالیت های تحقیقی مودی و بسیاری از اعضای این کمیته، اطلاعات تراکنش های بانکی وصیله برای هر سال یا سال مالی مطابقت داشته باشد.

عملکرد در همان سال مودی و اگر هزینه ها و مالیات های مذکور را تقریباً یکسان بدانید نیازی به حسابرسی این معاملات نیست و از این نظر درآمد اضافی یا درآمد مورد انتظاری برای مودی وجود ندارد. بر اساس این بند از قوانین مالیات تراکنش بانکی ، کمیته مذکور باید گزارش جلسه مبنی بر عدم نیاز به تشکیل پرونده مالیاتی را ارائه و مدیریت کل آن را به اداره کنترل ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی ارسال کند.

نحوه محاسبه میزان مالیات تراکنش بانکی 1402و نکات دیگر

مستفاد از ماده 105 قانون مالیات های مستقیم، میزان و نحوه محاسبه نرخ مالیات کارت به کارت 1402 اشخاص حقوقی، به شرح زیر است:  بیست و پنج درصد از جمع درآمد آن ها، البته، به جز درآمدهای حاصل از سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی که مشمول‌ مالیات نیستند. مستفاد از ماده 131 قانون مالیات های مستقیم، میزان و نحوه محاسبه نرخ مالیات کارت به کارت ۱۴۰۲ اشخاص حقیقی، به شرح زیر است:

در صورتی که درآمد خالص شخص حقیقی، تا مبلغ 200 میلیون تومان باشد، سالانه مشمول مالیات تراکنش بانکی 1402 با نرخ پانزده درصد می باشد در صورتی که درآمد شخص حقیقی، بیش از 200 میلیون تومان باشد، نرخ مالیات تراکنش 1402  سالانه فرد، به نسب مازاد بر 200 میلیون تومان تا میزان 400 میلیون تومان، سالانه 20 درصد خواهد بود در صورتی که در آمد شخص حقیقی، مازاد بر 400 میلیون تومان باشد.

شخص حقیقی، مشمول مالیات سالانه، بیست و پنج درصد، می شود. علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مالیات دستگاه کارت خوان، می توانند، نسبت به مطالعه مقاله زیر اقدام کنند.

نکات مهم مالیات تراکنش بانکی

با عنایت به مراتب فوق و اطلاعاتی که در مورد مالیات تراکنش بانکی با مانا حساب مشاهده نمودید ، مابقی وجوه دریافتی مؤدی با فعالیت شغلی اعلامی وی سازگار بوده و در صورتی که مؤدی دارای واحدهای تجاری متعدد باشد، با در نظر گرفتن مستندات مثبته و واقعیت موضوع، وجوه واریز شده به حساب می‌آید.

به انواع مختلف اختصاص داده شده است که فعالیت های مالیات دهندگان یافته ها و درآمدهای مالی و مالیات های مربوط به این فعالیت ها طبق مقررات مالیات تراکنش بانکی محاسبه و مورد نیاز است. بدیهی است بخشی از وجوه دریافتی مؤدی که قبلاً به عنوان درآمد مؤدی اظهار شده و یا توسط اداره دارایی به عنوان مالیات بر درآمد و مالیات متعلق مطالبه شده است.

شرایط اخذ مالیات تراکنش بانکی

با توجه به این که مالیات بر تراکنش بانکی، از پرداخت کنندگان مشمول مالیات، دریافت می‌شود، بایذ مانند دیگر انواع مالیات، شرایط مرتبط با دریافت مالیات تراکنش بانکی هم درباره مشمولان پرداخت مالیات رعایت و اجرا شود.

نخستین شرط و با اهمیت‌ترین آنها، در بین شرایط مربوط به دریافت مالیت بر تراکنش بانکی، باید سقف تراکنش‌های مالی بیش از مقدار معین شده قانونی (5 میلیارد تومان) باشد.

بعلاوه باید مدارک و اسناد معتبری که نشان دهنده درامدی بودن حساب شخص پرداخت کننده می‌باشد، در دست باشد. با توجه به تراکنش‌های بانکی در گردش،  سازمان امور مالیاتی می‌تواند نسبت به دریافت مالیات تراکنش‌ های بانکی اقدام نماید. بنا براین تشخیص دریافت مالیات تراکنش بانکی، با اداره امور مالیاتی کشور می‌باشد.

با توجه به بند م تبصره شماره 12 قانون بودجه، اگر واریز به حساب شخص از طریق دستگاه‌های پرداخت بانکی (کارتخوان و …) صورت گیرد، باید مالیات تراکنش بانکی از صاحب حساب بانکی دریافت شودو مگر این که غیر درآمدی بودن حساب بانکی، ثابت شود. توجه داشته باشید که غیر درآمدی بودن تراکنش بانکی، به عهده شخص پرداخت‌کننده می‌باشد.

محاسبه مالیات تراکنش بانکی

امروزه بسیاری از مردم، به طور مکرر از مالیات بر تراکنش های بانکی صحبت می‌کنند. برای بسیاری از مردم این سوال پیش می‌آید که مالیات بر تراکنش بانکی به کدام یک از آنها متعلق خواهد بود؟ آیا همه انتقالات بانکی شامل مالیات می‌شود؟ در ادامه با مانا حساب همراه باشید تا به تمامی این سوالات پاسخ دهیم.

حساب‌های بانکی که مشمول مالیات تراکنش بانکی

یکی از موارد مورد توجه سازمان امورمالیاتی گردش‌های حساب بانکی می‌باشد. گردش حساب بانکی (Turnover) در حقیقت جزئیات حساب‌های بانکی می‌باشد. این که چه میزان هزینه‌ای از حساب‌های بانکی به یکدیگر منتقل می‌شود یا این که چه رقمی از حساب بانکی افراد برداشت شده (به همراه اطلاعاتی شامل تاریخ و ساعت و …) شامل اطلاعات حاوی حساب بانکی می‌شود. ( مالیات تراکنش بانکی 1402 )

در مباحث مالیاتی تعریف از گردش حساب، یک حساب رسمی می‌باشد که برای امور کسب و کار مورد استفاده قرار می‌گیرد. حساب رسمی از حساب شخصی مقوله‌ای جدا داردکه فقط شامل انجام تراکنش‌های بانکی می‌شود و به اداره امور مالیاتی ابلاغ خواهد شد.

بعنوان مثال اداره امور مالیاتی جهت بررسی پرونده‌های مالیاتی،‌ ملاک‌هایی را مد نظر قرار می‌دهد که افرادی که گردش حساب بانکی بالاتر از مبلغ 5 میلیارد دارندژ، از سوی بانک مرکزی مشخص و اعلام شده و به اداره امور مالیاتی برای اخذ مالیات تراکنش بانکی ( مالیات گردش حساب ) و بررسی جرائم مالیاتی منتقل شود. از این رو توصیه می‌کنیم برای حساب‌ها و تراکنش‌های شخصی حسابی جدا و برای تراکنش‌های تجاری حسابی جدا در نظر بگیرید.

نکته‌ای که درمورد اشخاص حقیقی حائز اهمیت می‌باشد، این است که داشتن چند حساب بانکی تاثیر مثبتی نمی‌گذارد و حتی امکان دارد باعث ایجاد حساسیت بیشتری بشود. چرا که دریافت گزارشات بانکی از طریق کد ملی افراد امکان‌پذیر بوده و مالیات بر تراکنش بانکی شامل تمام حساب‌های تعریف شده خواهد شد.

اگر مبلغ گردش جساب بانکی از سقف مجاز بیشتر باشد، بانک‌ها بوسیله‌ پیام کوتاه و تماس تلفنی اطلاع‌رسانی خواهد کرد. افراد حقیقی و حقوقی با به مدت یک ماه تمام اسناد و مدارک خود را ارائه نماید. در غیر این صورت حساب بسته خواهد شد.

تراکنش‌های بانکی معاف از مالیات (معافیت مالیات تراکنش بانکی)

موضوعی که برای اداره امور مالیاتی بسیار مهم است، بخشی از تراکنش‌های بانکی می‌باشد که مرتبط با انتقال وجه میان حساب‌های یک نفر نمی‌باشد و حاصل از درآمد بدست آمده از کسب و کار می‌باشد. معافیت مالیاتی تراکنش بانکی شامل موارد زیر می‌شود:

 •  تراکنش‌های درآمدی ناشی از برآورد مالیات در سال جاری
 •  تراکنش‌های درآمدی دارای نرخ صفر و دارای معافیت مالیات تراکنش‌ های بانکی، از قبیل درآمدهای ناشی از کشاورزی و نذورات و ارث و …
 • 1تراکنش‌های غیردرآمدی که شامل موارد زیر می‌شود:
 1.  تراکنش‌های بانکی مرتبط با افراد هیأت مدیره و افراد دارای سهام حقوقی
 2. اخذ و واریز مرتبط با حق شارژ
 3. پرداخت به حساب وابستگان ( مالیات تراکنش بانکی )
 4. پرداخت‌های مرتبط با حساب بانکی وابستگان
 5. تسهیلات بانکی دریافت شده
 6. سود بانکی اخذ شده
 7. انتقال وجه بین حساب‌های یک شخص حقیقی
 8. انتقال وجه میان حساب‌های شرکای یک مجموعه
 9. تنخواه‌های پرداختی به حساب‌های کارفرمایان با تایید کارفرمکایان تحت نظر
 10. واریزی‌های سهام‌داران و افراد هیئت مدیره افراد حقوقی، منوط بر این که شخص مقابل در دفاتر افراد حقوقی درج شده باشد، شامل معافیت مالیات تراکنش بانکی می‌شود.
 11. قرض و ودیعه پرداختی
 12. وجه‌های دریافت شده حاصل از جبران خسارات وارده
 13. انتقال وجه بین حساب‌های بانکی که مربوط به درآمد می‌باشد.
 14. هزینه دریافت شده و واریزی افراد بعنوان واسطه با درنظر گرفتن نوع کسب و کار افراد حقیقی

قوانین جدید مالیات تراکنش بانکی

در مورد قانون جدید مالیات تراکنش بانکی و  بر حساب بانکی نیز باید قید شود که در صورت واریز به حساب بانکی با استفاده از ابزار پرداخت بانکی مانند کارت خوان، اصل بر تعلق گرفتن مالیات تراکنش است . مالک حساب های دریافتنی ، مگر اینکه پرداخت کننده ثابت کند که از این تراکنش هیچ گونه سودی نبرده است. بنابراین مودی شواهدی مبنی بر تراکنش های بانکی بدون درآمد برای دفاع از مالیات تراکنش بانکی باید ارائه نماید. برای مشاهده خدمات وکلای مرد موسسه حقوقی مانا حساب در رابطه با امور مالیات تراکنش به صفحه وبسایت مانا حساب مراجعه نمایید.

قانون مالیات حساب بانکی و حسابهای مشمول مالیات تراکنش بانکی

بر اساس قانون مالیات تراکنش بانکی و بر حساب بانکی ، و بر اساس قانون جدید مالیات نقل و انتقال حساب، اگر درآمد فردی تا سقف 50 میلیون تومان باشد، نرخ مالیات بر حساب بانکی 15 درصد است. اگر درآمد فردی از 50 میلیون تومان و 100 میلیون تومان بیشتر شود، نرخ مالیات او 20 درصد است. اگر درآمد یک شخص حقیقی بیش از 100 میلیون تومان باشد، 25 درصد است. برای اشخاص حقوقی نیز این نرخ ۲۵ درصد است. با مانا حساب همراه باشید تا اطلاعات مفید بیشتری را در رابطه با مالیات تراکنش بدست آورید.

نحوه محاسبه مالیات بر گردش حساب و مالیات تراکنش بانکی

در این قسمت روش محاسبه مالیات مشاغل و فرمول صورتحساب و مالیات تراکنش را برای شما شرح داده ایم. برای دریافت فرم مالیات تراکنش حساب ابتدا به سایت tax.gov.ir مراجعه کرده و از قسمت دیگری از خدمات مالیاتی گزینه پرداخت الکترونیکی مالیات تراکنش را انتخاب کنید. در این فرآیند روش محاسبه مالیات تراکنش بانکی را در سامانه پرداخت الکترونیک مالیات انتخاب کنید.

 مالیات تراکنش بانکی و مالیات گردش حساب

در این مرحله گزینه صدور فاکتور جدید برای پرداخت مالیات تراکنش را انتخاب کنید. و اطلاعات خود را در پنل کاربری پر کنید.

 مالیات تراکنش بانکی و مالیات حساب

در آخرین مرحله از محاسبه مالیات تراکنس بانکی اقدام به انتخاب گزینه پرداخت آنلاین مالیات شوید.

 بخشنامه تراکنش بالای 5 میلیار در مالیات تراکنش بانکی

معاون سازمان مالیاتی در بخشنامه ای در خصوص مدیریت مالیات تراکنش بانکی در سال 1401 درآمد مالیاتی را اعلام کرد:  تراکنش های بانکی در سال 1402 با مجموع گردش مالی کنترل شده و پرداخت شده بستانکار کمتر از پنجاه میلیارد ریال که به آنها رسیدگی نشده  مشمول رسیدگی مالیات تراکنش می باشد.

سوالات متداول در رابطه با مالیات تراکنش بانکی

مالیات تراکنش بانکی حساب چقدر است؟

کارمزد یا همان مالیات تراکنش بانکی در حساب بانکی بسته به تعداد حساب های در حال تبدیل متفاوت است. در این مقاله به طور مفصل در مورد مالیات تراکنش و مالیات  بر حساب بانکی صحبت کردیم.

نحوه محاسبه مالیات تراکنش بانکی و مالیات گردش حساب به چه صورت است؟

برای محاسبه مالیات تراکنش و  مالیات بر گردش حساب ابتدا باید وارد سایت keght.gov.ir شوید و سپس با پرکردن فرم و پرکردن اطلاعات مالیات بر گردش حساب را محاسبه کنید.

قانون مالیات تراکنش مشمول کدام تراکنش هاست ؟

طبق ضوابط مالیاتی حساب های بانکی مشمول مالیات تراکنش بانکی ، اگر درآمد شخص حقیقی تا سقف 50 میلیون تومان باشد، نرخ مالیاتی که پرداخت می کند 15 درصد است.

 

مالیات تراکنش بانکی و نحوه محاسبه مالیات بر گردش حساب چگونه است؟

دوره جدیدی از قانون مالیات تراکنش از مدت ها قبل در بین مردم در حال چرخش است. این اصطلاح در بین عموم به «مالیات تغییر حساب بانکی» و در بین صاحبان مشاغل و مدیران مالی «مالیات بر معاملات بانکی» معروف است. حتی برخی پا را فراتر گذاشته و رسماً آن را قانون مالیات تراکنش بانکی یا مالیات  بر حساب بانکی نامیده اند. اما واقعاً مالیات تراکنش چه ربطی به تأیید تراکنش های بانکی و تأیید حساب بانکی افراد دارد؟

بررسی مالیات تراکنش بانکی یک الزام است

هر فردی که به درستی و قانونی درآمد دارد، باید طبق قانون مالیات تراکنش بانکی مالیات درآمد حاصل از کارش بپردازد. به عنوان مثال، همه کارگران و کارمندان هر ماه هنگام دریافت دستمزد خود مالیات می پردازند. مالیات هایی که از دستمزد کارفرما اخذ و به ادارات مالیاتی پرداخت می شود. از سوی دیگر جریان های مالی در حرفه وکالت کاملا شفاف است. ضمن اینکه منبع و مقصد پول مشخص است.

مثلا کارمندی 4 میلیون تومان در ماه حقوق می گیرد. منابع آن مقاصد شناخته شده شرکتی است که کارمند می شناسد. حال فردی را در نظر بگیرید که قصد دارد بخشی از درآمد خود را از اداره مالیات مخفی کند. در این صورت منشا پول نامشخص می شود. در عین حال فردی را در نظر بگیرید که قصد کسب درآمد از راه های غیرقانونی مانند قاچاق را دارد.

طبیعتاً این فرد به دنبال پنهان کردن مبدا و مقصد درآمد خود است و در رابطه با مالیات تراکنش بانکی  باید بدانید که . یکی از بهترین راه های پیشگیری از این گونه جرائم موسوم به «فرار مالیاتی» و «پولشویی»، بررسی و کنترل جریان مالی حساب های بانکی افراد یا همان مالیات تراکنش است. در زیر نگاهی داریم به اجرای این طرح در برخی از کشورهای جهان.

دانستنی های مالیات تراکنش بانکی

بدیهی است مقامات مالیاتی در رابطه با مالیات تراکنش بانکی که اطلاعات تراکنش های بانکی دریافتی را پردازش می کنند، باید علاوه بر مالیات مناسب، فراخوان پردازش را در چارچوب قانون مالیات های مستقیم و ثبت مالیات بر ارزش افزوده نیز رعایت کنند. در چارچوب قوانین سازمانی و مالیات بر ارزش افزوده. و با رعایت مقررات مربوط نسبت به مالیات و الزامات مالیاتی مربوط نیز اقدام خواهند کرد.

اطلاعات دستگاه کارتخوان

باید بدانیم که برای محاسبه مالیات تراکنش بانکی با توجه به اینکه اطلاعات به دست آمده از تراکنش های بانکی در قالب اطلاعات مالی بوده و می تواند وجود فعالیت مالی را تایید کند، اما ممکن است میزان فعالیت مالی با فعالیت مالی مؤدی برابر نباشد، لازم به ذکر است. کلیه اقلام واریز شده به حساب بانکی مودیان دلیل بر عدم درآمد بوده و تیم تحقیق حسب واقع موضوع را پیگیری نماید.

چگونه از مالیات تراکنش بانکی خود در سازمان امور مالیاتی دفاع کنیم

شاید شما هم جزو کسانی باشید که به دلایلی به خاطر مالیات  تراکنش بانکی به اداره مالیات احضار شده اید. می توانید شواهد کافی و درستی از تراکنش های بانکی داشته باشید، اما واقعیت این است که قانع کردن حسابرسان اداره مالیات برای مالیات تراکنش کار آسانی نیست.

برای ارسال موفقیت آمیز کاهش و تعدیل و دفاع از مالیات تراکنش بانکی به مقامات مالیاتی، باید دانش کافی، دانش قوانین مالیاتی و تجربه در زمینه مالیات تراکنش مالیاتی را داشته باشید. بدیهی است که چنین فرضی برای یک فرد عادی کاملاً غیرقابل قبول است. بهترین راه برای انجام این کار مشورت با یک مشاور مالیاتی است.

مرکز مشاوره مالیاتی مانا حساب با سالها تجربه در دعاوی و حل و فصل پرونده های سخت مالیات تراکنش بانکی آماده دفاع از حقوق شما در حوزه های قضایی مالیاتی می باشد. هم اکنون با مانا حساب تماس بگیرید و پرونده مالیات تراکنش خود را برای ما ارسال کنید تا از خسارت سنگین مالیاتی شما جلوگیری کنیم.

در آخر این نکته قابل توجه است که مالیات تراکنش‌ از مباحث مالیاتی بسیار مهم بشمار می‌رود که کمتر درباره سخن گفته شده است. این نوع از مالیات‌ها از تراکنش‌های بانکی که هدف درآمد زایی دارند اخذ خواهد شد و با توجه به مقررات جدید اداره امور مالیاتی، این موضوع اخیراً از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، آشنایی با روش‌های کاری آنها مهارتی بسیار مهم برای دارندگان کسب و کار می‌باشد.

خدمات مالیات تراکنش بانکی

شما عزیزان در صورت نیاز به دریافت مشاوره و خدمات مربوط به مالیات تراکنش بانکی میتوانید از طریق وبسایت مانا حساب و یا تماس گرفتن با شماره تماس های ما به اطلاعات کامل و مفیدی دست یافته  و یا درخواست خدمات کامل در رابطه با مالیات تراکنش نمایید تا پرسنل زبده و با سابقه مانا حساب در اسرع وقت به تمام نیاز های شما عزیزان در رابطه با مالیات تراکنش رسیدگی نمایند.

 

سوالات متداول

مالیات تراکنش بانکی چقدر می‌باشد؟

تمرکز ما در اینجا بر مالیات تراکنش بانکی است، که نقش مهمی در سیاق مالی دارد. این مالیات بر اساس حجم و فراوانی تراکنش‌های حساب بانکی متغیر است و در این مورد به تفصیل تبحر داریم.

تراکنش‌های حساب بانکی در دنیای امروز بسیار پر رونق و پیچیده شده‌اند. همانطور که می‌دانیم، مالیات تراکنش حساب به عنوان یکی از منابع درآمدی برای دولت‌ها بسیار حیاتی است. این مالیات به شکل متغیری تعیین می‌شود که بر اساس حجم و میزان تراکنش‌های بانکی انجام می‌شود.

از طرفی، تاثیرات مالیات تراکنش بانکی بر اقتصاد ملی نیز بسیار مهم است. این مالیات می‌تواند تراز مالی دولت را تقویت یا تضعیف کند و در تنظیم بودجه عمومی نقش مهمی داشته باشد.

علاوه بر این، مسائل مرتبط با مالیات تراکنش بانک باید به دقت مورد بررسی قرار گیرند. برنامه‌ریزی مالی و مدیریت مالیات تراکنش برای افراد و شرکت‌ها از اهمیت بسیاری برخوردار است.

به عبارت دیگر، مالیات تراکنش بانکی به عنوان یک عامل اساسی در مالیات عمومی و اقتصاد ملی مورد توجه است. برای درک بهتر اثرات و اهمیت آن، لازم است تا جزئیات و اصول این مالیات را به دقت بررسی کنیم.

مشاوره رایگان