معافیت مالیات حقوق

مواد زیر همگی شامل معافیت مالیات حقوق و بیمه می شوند:

 • بازخرید ایام مرخصی
 • هزینه عائله‌مندی
 • هزینه‌های سفر و فوق العاده ماموریت
 • عیدی و پاداش آخر سال
 • مابه التفاوت کمک هزینه مسکن خوار و بار در ایام بیماری
 • حق شیر
 • پاداش نهضت سوادآموزی
 • حق تضمین کسر صندوق ( معافیت مالیات حقوق )
 • خسارت اخراج و مزایا پایان کار
 • پاداش که برای افزایش تولیداست
 • هر گونه مواردی که در فیش حقوقی شامل بیمه قرار می گیرد

معافیت مالیات حقوق 1401

(1) موارد معاف از مالیات حقوق ( معافیت مالیات حقوق )

هزینه‌های درمان (شامل دو-هفتم بیمه تامین اجتماعی کارمند؛ و بیمه‌های تکمیلی خود و اعضای خانواده)

حقوق نیروهای مسلح

غیر از موارد ذکر شده کلیه‌ی پرداختی‌های مستقیم به کارمندان باید وارد جدول مالیات حقوق شده و مالیات آن از حقوق کارمندان کسر و تا پایان ماه بعد به حساب دارایی واریز گردد.

درسال 1401 موارد معافیت مالیات حقوق مبلغ 672 میلیون در کل یک سال است.

 • پاداش وسنوات شغلی
 • خسارت مبنی براخراج افراد
 • حقوقی که درزمان مرخصی فرد دریافت میکند
 • دریافت حقوق بازنشستگی توسط خانواده متوفی
 • تمام هزینه های ماموریت شغلی
 • عیدی و پاداش اخر سال به میزان یک دوازدهم معافیت سالانه
 • مزایای غیرنقدی به میزان دو-دوازدهم معافیت مالیاتی سالانه
 • هزینه‌های درمان که موارد بیمه‌های تکمیلی خود و اعضای خانواده ودو-هفتم بیمه تامین اجتماعی کارمند

موارد معا فیت مالیات حقوق

موارد مشمول بیمه و مالیات ( معافیت مالیات حقوق 1402 )

براساس ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1401 سقف معافیت مالیات حقوق مبلغ 672,000,000 میلیون ریال به صورت سالانه توسط اداره مالیات تعیین شده بود.

هرگونه پرداختی که توسط اداره به فرد حقوق بگیر صورت می گیرد در فیش حقوقی او ثبت و مالیات به آن به عنوان فرد حقیقی تعلق می گیرد.

کارشناسان مادرشرکت حسابداری مانا حساب با داشتن سابقه درخشان این امکان را به شما می دهند که بتوانید موارد معاف از مالیات را در فیش خود ثبت کنید .

معافیت مالیات حقوق 1402

 1. آزادسازی سالانه اعلامی از سوی دولت برای سال 1402، 120 میلیون تومان در کل سال است که شامل معافیت مالیات حقوق خواهد بود.
 2. مستمری، حقوق مرخصی، حقوق مرخصی استفاده نشده، حقوق بازنشستگی یا بازماندگان قابل پرداخت به کارمند پس از بازنشستگی یا از کارافتادگی شامل معافیت مالیات حقوق است.
 3. هزینه سفر و سفر تجاری شامل معافیت مالیات حقوق می باشد.
 4. کمک هزینه مرخصی و پایان سال به میزان یک دوازدهم کمک هزینه سالانه است که شامل معافیت مالیات حقوق خواهد شد.
 5. مزایای غیر پولی به میزان دو دوازدهم معافیت سالانه نیز شامل معافیت مالیات حقوق است.
 6. هزینه های درمانی (شامل دو هفتم پرداختی های تامین اجتماعی کارمند و بیمه اضافی خود و اعضای خانواده) مورد معافیت مالیات حقوق قرار می گیرد.
 7. حقوق نیروهای مسلح شامل معافیت مالیات حقوق است.
 8. به استثنای موارد مذکور کلیه پرداختی های مستقیم به کارکنان باید در جدول مالیات حقوق قید و تا پایان ماه بعد مالیات از حقوق کارمند کسر و به حساب دارایی واریز شود و شامل معافیت مالیات حقوق است .

آخرین اطلاعات معافیت مالیات حقوق 1402

نظر اداره عواید داخلی در خصوص تعریف معافیت مالیات حقوق در پرداخت مالیات بر درآمد دولتها و موسسات غیردولتی در سال 1401 ( نامه شماره 10041/232/ص . مورخ 15/05/1401 داخلی خدمات درآمد) بازگشت به 84794/11 مورخ 14/04/1401 در خصوص سوالات مذکور در مورد معافیت مالیات حقوق به اطلاع نکات زیر می‌رساند:

الف- با توجه به بند (1) بند 13/1401/200 مورخ 28/02/1401 این سازمان به موجب بند (5) بند (الف) بند 12 بند 1 بودجه. قانون 1401 سال 1401 کل کشور، درآمد حاصل از مزد کارمندان، دولتی و غیردولتی اعم از حق الکار، حق الکار، مدیریت اضطراری مستمر و غیر مستمر و اضطراری و غیره. دستمزد و حقوق به استثنای تعطیلات پایان سال پس از حذف استثنائات تعریف شده در قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین و همچنین مواردی که مشمول مواد 82 و 83 قانون معافیت مالیات حقوق نمی باشد.

کمک هزینه های مراقبت از کودک، غذا، حمل و نقل، مسکن، ورزش و کمک هزینه موبایل به طور مستقیم مشمول مالیات هستند. لذا در سال مذکور کمک هزینه مسکن (حقوق سکونت) یکی از مصادیق معافیت مالیات حقوق مذکور در بند (1) بخشنامه می باشد.

لازم به ذکر است مصادیق عدم شمول و معافیت مالیات حقوق مندرج در بخشنامه صرفاً پرداخت های مربوط به پوشش هزینه هایی است که به عهده کارفرما می باشد. ضمناً مفاد بند (5) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه کل کشور 1402 مانع اعمال معافیت مالیات حقوق مورد انتظار مالیات به موجب آن نخواهد بود. سایر مقررات.

تبصره معافیت مالیات حقوق 1402

تبصره: طبق نشریه 200/99/58 مورخ 23 مرداد 1378، سازمان امور مالیاتی معافیت مالیات حقوق وجوه پرداختی بابت غرامت کار، حقوق مسکن، حقوق اولاد و سایر مزایای کارمندان می باشد. اما برای پاسخ به این سوال آیا حق اشتغال و مسکن مشمول معافیت مالیاتی ۱۴۰۲ می شود؟

باید بگوییم: طبق بند فوق مصوبات بودجه سال 1402 موارد مذکور اعم از حق الکار و حق کارمندان و سایر موارد مندرج مشمول مالیات می باشد و تحت پوشش معافیت مالیات حقوق قرار نخواهد گرفت.

بند های قانون معافیت مالیات حقوق

ب- مالیات های مستقیم بر اساس بند (6) ماده 91 قانون، هزینه های مربوط به سفرهای کاری و غیرعادی در معافیت مالیات حقوق است.

سقف مالیات بر حقوق 1402 و معافیت مالیات حقوق

در قانون معافیت مالیات حقوق بر حقوق امسال، در هر مبلغ و دوره وجوهی که به عنوان حقوق دریافت می شود، میزان مشخص و نسبت معینی از حقوق کارکنان مشخص شده است، اما کارگران با درآمد ماهانه تا 10 میلیون تومان جزء معافیت مالیات حقوق محسوب خواهند شد.

همه چیز در مورد معافیت مالیات حقوق و حق بیمه

برای آشنایی بیشتر با معافیت مالیات حقوق و حق بیمه باید بدانیم که سازمان تامین اجتماعی به عنوان قدیمی ترین و بزرگترین سازمان بیمه ای کشور، مسئولیت بیمه اجباری کارکنان و حقوق بگیران و همچنین پوشش اختیاری مشاغل آزاد را بر عهده دارد. تامین اجتماعی وظیفه اصلی سازمان تامین اجتماعی است.

هدف تامین اجتماعی تحت پوشش قرار دادن نیروی کار کشور در صورت بیماری، از کارافتادگی و بازنشستگی است. استانداردهای این بیمه بر اساس استانداردهای سازمان های بین المللی تامین اجتماعی مانند سازمان بین المللی کار تدوین شده است. در بیمه اجتماعی ایران حق بیمه اجتماعی توسط دولت، کارفرما و بیمه شده پرداخت می شود.

نرخ مالیات حقوق 1402 ( معافیت مالیات حقوق )

همچنین معافیت مالیات حقوق و مالیاتی سالانه کارکنان دولت در سال 1402 مبلغ 120.000.000 تومان تعیین شد. به این ترتیب نرخ مالیات کارکنان ملکی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و سایر حقوق و مزایا به جز مرخصی سالیانه 10.000.000 تومان متفاوت است. این مالیات بر عایدی سرمایه شامل :

10% مالیات (10%) تا سقف 168 میلیون تومان در سال برای سود 120 میلیون تومان شامل معافیت مالیات حقوق نخواهد بود.

 • 15 درصد مالیات (15 درصد) برای مازاد 168 میلیون تومان تا 276 میلیون تومان در سال است و شامل معافیت مالیات حقوق نخواهد بود..
 • 20% مالیات (20%) بر مازاد از 276 میلیون تا 408 میلیون ولسوالی سالانه است و شامل معافیت مالیات حقوق نخواهد بود.
 • 30% (30%) مالیات بر مازاد 408 میلیون تومانی و بالاتر در سال است و شامل معافیت مالیات حقوق نخواهد بود.

محاسبه نرخ حق بیمه

 • نرخ بیمه 30 درصد از کل حقوق ومزایا محاسبه می شود.
 • 20 درصد برعهده کارفرما است وپرداخت 3 درصد بیمه بیکاری
 • 7درصد برعهده کارکنان است
 • 3درصد پرداخت بیمه

به این منظور افرادباید با قونین حسابداری آشنا باشند تا بتوانند در برای حقوق خود اطلاعات کافی را درزمان بیمه شدن دریافت کنند.شما می توانید از مشاوران ما در شرکت مانا حساب کمک بگیرید.

میزان معافیت مالیات حقوق در سال 1402

در خصوص سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولت در سال آینده، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1402 اعلام نمود که حداکثر میزان معافیت مالیاتی برای کارکنان دولت در سال آینده به 10 میلیون تومان تعیین شده است و حقوق‌هایی که بیش از این مبلغ باشند، تحت عنوان مالیات پلکانی قرار خواهند گرفت. براساس توضیحات رحیم زارع در خصوص تصویب کمیسیون تلفیق بودجه 1402، او اظهار کرد که کمیسیون تصمیم گرفت که حقوق‌هایی که تا 10 میلیون تومان هستند، از معافیت مالیات حقوق 1402 برخوردار باشند.

به علاوه، او ادامه داد که معافیت مالیات حقوق نیز برای دو دسته درآمدی تعیین شده است. آن‌ها بین ۱۰ میلیون تومان تا ۱۴ میلیون تومان، با درصد معافیت ۱۰ درصد و بین ۱۴ میلیون تا ۲۳ میلیون تومان، با درصد معافیت ۱۵ درصد خواهند بود. همچنین، درآمدهای بین ۲۳ تا ۳۴ میلیون تومان با نرخ معافیت ۲۰ درصد مشمول مالیات خواهند شد و درآمدهای بیشتر از ۳۴ میلیون تومان با درصد معافیت ۳۰ درصد محاسبه مالیاتی خواهند شد. به طور خلاصه، این مالیات‌ها شامل مابه‌التفاوت هر پلکان درآمدی خواهند شد، همانطور که زارع اظهار نمود.

با رعایت قانون اصلاحی برخی از مقررات مربوط به حقوق اعضای رسمی هیئت علمی دانشگاه‌ها، حقوق این اعضا (آموزشی و پژوهشی)، شاغل یا بازنشسته در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، مطابق با قانون مالیات مستقیم و با رعایت معافیت‌های تعیین شده، در سال 1402 مالیات پرداخت خواهند کرد. نرخ این مالیات برابر با 10 درصد (10%) است. علاوه بر این، معافیت مالیات حقوق ایثارگران و بستگان درجه یک آن‌ها نیز از جمله گروه‌هایی است که برخوردار آن هستند.

با توجه به ماده (۵) قانون اصلاحی برخی از مقررات مرتبط با پایه حقوق اعضای رسمی هیئت علمی (آموزشی و پژوهشی)، که شاغل یا بازنشسته در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی هستند، میزان مالیات قابل کسر از درآمدهای مشمول حقوق اعضای هیئت علمی تحت این قانون، حداکثر ۱۰ درصد (۱۰٪) خواهد بود.

در جزء (۴) بند (الف) تبصره ۱۲ ذکر شده است که عبارت ” کارانه ” به استثنای موارد خاصی از حقوق اعضای هیئت علمی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. بنابراین، کارانه دریافتی توسط اعضای هیئت علمی (با رعایت بخشنامه شماره ۵۱۸/۹۸/۲۰۰ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۸) مشمول نرخ ۱۰ درصد (۱۰٪) مالیات نمی‌شود و براساس میزانی که حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها پوشش می‌دهد.

به عنوان مثال، در صورتی که حقوق و مزایای فوق‌العاده اعضای رسمی هیئت علمی به مبلغ ۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال باشد، کارانه دریافتی آنها بر اساس نرخ‌های مربوط به درآمدهای بیشتر از این مبلغ (مانند بیست درصد، بیست و پنج درصد و…) مشمول مالیات خواهد بود. معافیت مالیات حقوق

با توجه به استثنای اعمالی در تبصره‌های (۱) و (۲) ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، که از مقررات جزء (۴) بند الف تبصره ۱۲ این قانون مذکور می‌شود، تمامی احکام تبصره‌های (۱) و (۲) ماده ۸۶ قانون اصلاحی ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷/۴/۱۳۹۶ (شامل نرخ و …) همچنان بر اساس مقررات در سال ۱۴۰۲ لازم الاجرا خواهند بود.

موارد معا فیت مالیات حقوق

میزان معافیت مالیات عیدی 1402

بسیاری از افراد به این سؤال می‌پردازند که آیا عیدی مشمول مالیات است یا خیر؟ براساس قوانین مرتبط با پرداخت عیدی، افرادی که در پایان سال این مبالغ را دریافت می‌کنند، ملزم به پرداخت مالیات عیدی هستند. در ادامه، قوانین مربوط به محاسبه مالیات عیدی در سال ۱۴۰۲ و معافیت مالیات حقوق و عیدی را توضیح خواهیم داد.

با توجه به قانون معافیت مالیات عیدی سال ۱۴۰۲، افرادی که میزان عیدی آن‌ها کمتر از ۱۰ میلیون تومان است، مستثنی از معافیت مالیات عیدی محسوب نمی‌شوند. بنابراین، افرادی که بیشتر از ۱۰ میلیون تومان عیدی دریافت می‌کنند، مشمول مالیات عیدی خواهند بود.

با توجه به بند ۹ ماده ۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم، عیدی سالانه یا پاداش آخر سال در کل حداکثر یک دوازدهم معافیت مالیات‌های مشمول ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم از پرداخت مالیات معاف است، بدون در نظر گرفتن مدت کارکرد در طول سال. پاداش‌های دریافتی در بخش‌های دولتی و خصوصی به درآمدها اضافه می‌شوند و مشمول مالیات هستند. لازم به ذکر است که بر اساس ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم، معافیت مالیاتی باید بر اساس درآمد سالیانه فرد محاسبه شود.

دیگر معافیت‌هایی که بصورت ماهانه به حقوق پرسنل تعلق می‌گیرند

اطلاعاتی که باید بدانید این است که فصل اول باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم، درباره مختلف معافیت‌ مالیات حقوق صحبت می‌کند. این شامل تمامی معافیت‌ها است و نه فقط معافیت‌های حقوق.

براساس ماده ۱۳۶ قانون مالیات‌های مستقیم، پرداخت‌هایی که به عنوان بیمه عمر توسط مؤسسات بیمه، طبق قراردادهای بیمه با مشتریان خود صورت می‌گیرد، شامل معافیت مالیاتی حقوق می‌شود..

با توجه به ماده ۱۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین بند ۲ بخشنامه ۱۹۴۱۸/۴۳۸۵/۲۱۱ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۳، کارفرمایانی که بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی هستند، می‌توانند فقط دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی را از حقوق بگیران بیمه شده کسر کرده و کارفرمایانی که بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه‌گر ایرانی هستند، می‌توانند کل سهم حق بیمه پرداختی را از درآمد حقوق بگیران بیمه شده کسر کرده و با توضیح مقدار آن در فهرست‌های حقوق، مالیات متعلق را محاسبه کنند.

نکات مهم راجع به معافیت مالیات حقوق

با توجه به ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم، درآمدی که مشمول مالیات است شامل حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایا مرتبط با شغل، بدون در نظر گرفتن کسورها و پس از دریافت معافیت‌ مالیات حقوق تعیین شده در این قانون است. این درآمد به دو دسته نقدی و غیرنقدی تقسیم می‌شود.

در محاسبه مالیات بر درآمد حقوق، حقوق دریافتی از شرکت‌های خارجی نیز محسوب می‌شود

در مواردی که افراد مقیم خارج، بدون داشتن شعبه یا نمایندگی در ایران، درآمد حقوقی دریافت می‌کنند، آنها موظف هستند تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت حقوق، مالیات متعلق را به اداره امور مالیاتی منطقه سکونت خود پرداخت کنند و تا انتهای ماه تیر سال بعد، اظهارنامه مالیاتی مربوط به درآمد حقوقی دریافتی خود را به اداره امور مالیاتی مربوطه ارائه دهند. معافیت مالیات حقوق

سوالات متداول

 1. اقلام معافیت مالیات حقوق شامل چه مواردی می‌شود؟

اقلام معاف از بیمه و اقلام معافیت مالیات حقوق طبق اعلام سازمان تامین اجتماعی در سایت رسمی این سازمان ( www.tamin.ir ) عبارتند از:

 • بازخرید روزهای تعطیل شامل معافیت مالیات حقوق
 • هزینه تشکیل خانواده شامل معافیت مالیات حقوق
 • هزینه های سفر و ماموریت فوق العاده شامل معافیت مالیات حقوق
 • عیدی و پاداش پایان سال شامل معافیت مالیات حقوق
 • جبران تفاوت بین کمک هزینه مسکن و بار در طول بیماری شامل معافیت مالیات حقوق
 • پاداش برای جنبش سوادآموزی شامل معافیت مالیات حقوق
 • حق تضمین کسر وجوه شامل معافیت مالیات حقوق
 • غرامت پایان کار و مزایای پایان کار (صنعت) شامل معافیت مالیات حقوق
 • پاداش برای افزایش تولید شامل معافیت مالیات حقوق

سایر هزینه های ثبت شده در فیش حقوقی کارمند از جمله موارد مشمول بیمه تامین اجتماعی و حقوق است. با مراجعه به صفحه حقوق و دستمزد می توانید اطلاعات بیشتری در این زمینه کسب کنید.

2. موارد مشمول بیمه و مالیات حقوق کدامند؟

طبق ماده 85 قانون معافیت مالیات حقوق و مالیات مستقیم مصوب 1402 سقف معافیت مالیاتی 120.000.000 میلیون تقسیم در سال تعیین شده است. کلیه پرداخت های نقدی و غیرنقدی به کارکنان و کارگران که به طور رسمی در فیش های آنها ثبت می شود، کارکنان را به عنوان دستمزد و بیمه واجد شرایط می کند. حقوق حمل و نقل، حقوق غذا، بازرسی، هزینه های تلفن و غیره. به جز مزایای مالیاتی حقوق 1402 فوق الذکر.

در معافیت مالیات حقوق این موارد به دلیل اینکه توسط کارشناسان سازمان حسابرسی تامین اجتماعی بررسی می شود بسیار مهم است. لازم به ذکر است سقف مزایای بیمه ای 7 برابر حداقل دستمزد اعلامی در همان سال می باشد و در صورت بیشتر بودن مبلغ، بیمه از پرداخت معاف می باشد.

مشاوره رایگان