mana004

شرکت مانا حساب

مانا حساب با بیش از 20 سال سابقه کاری کمک می کند تا شرکت ها و سازمان ها تصمیمات مالی بهتری بگیرند

به این صفحه امتیاز دهید post

معافیت مالیات حقوق

مواد زیر همگی شامل معافیت مالیات حقوق و بیمه می شوند:

 • بازخرید ایام مرخصی
 • هزینه عائله‌مندی
 • هزینه‌های سفر و فوق العاده ماموریت
 • عیدی و پاداش آخر سال
 • مابه التفاوت کمک هزینه مسکن خوار و بار در ایام بیماری
 • حق شیر
 • پاداش نهضت سوادآموزی
 • حق تضمین کسر صندوق ( معافیت مالیات حقوق )
 • خسارت اخراج و مزایا پایان کار
 • پاداش که برای افزایش تولیداست
 • هر گونه مواردی که در فیش حقوقی شامل بیمه قرار می گیرد

معافیت مالیات حقوق 1401

موارد معاف از مالیات حقوق ( معافیت مالیات حقوق )

هزینه‌های درمان (شامل دو-هفتم بیمه تامین اجتماعی کارمند؛ و بیمه‌های تکمیلی خود و اعضای خانواده)

حقوق نیروهای مسلح

غیر از موارد ذکر شده کلیه‌ی پرداختی‌های مستقیم به کارمندان باید وارد جدول مالیات حقوق شده و مالیات آن از حقوق کارمندان کسر و تا پایان ماه بعد به حساب دارایی واریز گردد.

درسال 1401 موارد معافیت ازمالیات حقوق مبلغ 672 میلیون در کل یک سال است .

 • پاداش وسنوات شغلی
 • خسارت مبنی براخراج افراد
 • حقوقی که درزمان مرخصی فرد دریافت میکند
 • دریافت حقوق بازنشستگی توسط خانواده متوفی
 • تمام هزینه های ماموریت شغلی
 • عیدی و پاداش اخر سال به میزان یک دوازدهم معافیت سالانه
 • مزایای غیرنقدی به میزان دو-دوازدهم معافیت مالیاتی سالانه
 • هزینه‌های درمان که موارد بیمه‌های تکمیلی خود و اعضای خانواده ودو-هفتم بیمه تامین اجتماعی کارمند

موارد معا فیت مالیات حقوق

موارد مشمول بیمه و مالیات 

براساس ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1401 سقف معافیت مالیاتی مبلغ 672,000,000 میلیون ریال به صورت سالانه توسط اداره مالیات تعیین شده است.

هرگونه پرداختی که توسط اداره به فرد حقوق بگیر صورت می گیرد در فیش حقوقی او ثبت و مالیات به آن به عنوان فرد حقیقی تعلق می گیرد.

کارشناسان مادرشرکت حسابداری مانا حساب با داشتن سابقه درخشان این امکان را به شما می دهند که بتوانید موارد معاف از مالیات را در فیش خود ثبت کنید .

بیمه تامین اجتماعی ( موارد معافیت مالیات حقوق )

سازمان تامین اجتماعی به عنوان قدیمی ترین و بزرگترین سازمان بیمه ای کشور است که وظیفه پوشش اجباری بیمه کارگران، حقوق بگیران و پوشش اختیاری صاحبان مشاغل آزاد را بر عهده دارد که هدف آن تامین نیازهای افراد درزمان ازکارافتادگی وبیماری و پوششدر کل ایران است.

در بیمه تامین اجتماعی نوع بیمه و مالیات مناسب با آن بین کارگر وکرفرما تعیین می شود.

محاسبه نرخ حق بیمه

 • نرخ بیمه 30 درصد از کل حقوق ومزایا محاسبه می شود.
 • 20 درصد برعهده کارفرما است وپرداخت 3 درصد بیمه بیکاری
 • 7درصد برعهده کارکنان است
 • 3درصد پرداخت بیمه

به این منظور افرادباید با قونین حسابداری آشنا باشند تا بتوانند در برای حقوق خود اطلاعات کافی را درزمان بیمه شدن دریافت کنند.شما می توانید از مشاوران ما در شرکت مانا حساب کمک بگیرید.

بیمه اختیاری ( معافیت مالیات حقوق )

 • این نوع بیمه برای کسانی هست که خودرا مورد بیمه قرارمیدهند .
 • 27 درصد حقوق توافق شده را باید به عنوان حق بیمه پرداخت کنند.
 • 3 درصد را دولت پرداخت میکند

 

وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه

50 درصد از مالیات حقوق درکشورهای جهان اول را کارفرما بابت این نوع هزینه ها به بازماندگان ،کارمندان و…..پرداخت میکند.

ذخایر حق بیمه ( معافیت مالیات حقوق )

ذخایر حق بیمه مشمول تمامی حق بیمه‌های می شود که  توسط بیمه کننده  دریافت شده است . که در آینده از محل آن هزینه‌های بیمه ای فرد بیمه شده پرداخت خواهد شد.که به آن حق عایدی میگویند.که حق فنی یعنی حقوق بیمه باز نشستگی شامل آن است که دریافت کنندگان آن از پرداخت  معاف هستند.

هزینه‌های درمانی ( معافیت مالیات حقوق )

طبق قانون 87 مالیات های مستقیم هزینه های درمان را کارفرما نی تواند کسر کندو فرد می تواند استرداد پرداختی مالیاتی هزینه درمانش را به مراجعه مربوطه کتبا اعلام نماید.

طبق ماده 137 قانن مالیات های مستقیم فرد به از درمان موارد زیر میتواند از تسهیلات مقرر با ارایه سند استفاده نماید:

 • هزینه درمان
 • هزینه توان بخشی معلولان
 • مراقبت از بیماران خاص
 • معالجه افراد تحت تکلف

حق ماموریت ( معافیت مالیات حقوق )

مثل حق شیفت که معادل فوق العاده نوبت کاری است. در ادامه قانونگذار به مربوط به شغل اشاره کرده است. بر طبق ماده 36 قانون کار مربوط به شغل یعنی مزایایی که به خاطر شرایط شغلی به کارمند پرداخت می‌شود مانند حق جذب، حق بدی آب و هوا. بنابراین مربوط به شغل یعنی پولی که بابت رفتن کارمند به ماموریت از طرف شرکت پرداخت می‌شود. معافیت مالیات حقوق )

با توجه به بند 6 ماده 91 قانون مالیات های مستیقم تمامی  مزایا و مبالغ حق سفرهای کاری و ماموریت ها معاف از مالیات می باشند

طبق قانون 36 مالیات های مستقیم تمامی مزایایی که بخاطر شغل به فرد پرداخت می شود مثل بدی آب وهوا و حق جذب مشمول مالیات نمی شود واین خواست شرکت است که بنابر قوانین خود آن مبلغ را پرداخت می کند. ( معافیت مالیات حقوق )

حق اولاد ( معافیت مالیات حقوق )

براساس قوانین موجود زمانی که افراد داری فرزندی می شوند باید مبلغی رابه عنوان حق اولاد دریافت کنند.این مبلغ براساس قوانین مالیاتی شامل حق بیمه نمی شود اما اگردرفیش حقوقی این مبلغ نوشته شود شامل مالیات می شود .

شرکت مانا حساب با تهیه لیست کامل از عنوان های مالیاتی برای ارائه شرکت ها به سازمان مالیات می تواند به شما یاری رساند.

حقوق بازنشستگان ( معافیت مالیات حقوق )

حقوق و مستمره ماهانه فرد بازنشسته براساس قوانین مصوب مالیت های مستقیم شامل مالیات نمی شود .اما گاهی این فرد برای گزرانزندگی درارگان یا شرکت دیگری مشغول فعالیت می شود و حقوق دوم را دریافت می کند .براساس قانون اگراین فعالیت به ثبت برسد به حقوق اول مالیات کسرازحقوق تعلق می گیرد.

موارد معا فیت مالیات حقوق

حق مسکن

براساس بخشنامه سازمان تامین اجتماعی به تمامی کمک هزینه های مسکن کارگران مالیات وارد است .

این بخش نامه آورده شده که«کارفرمایان ذی ربط می‌بایست … به هنگام تنظیم صورت مزد مزایا نسبت به درج مبلغ یاد شده به همراه سایر اقلام مشول کسر حق بیمه از جمله پایه سنواتی، حق مسکن و خواروبار در ایام اشتغال و … در ستون‌های مربوطه و کسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه ذی‌ربط اقدام نمایند.»

بنابراین به تمامی موارد ذکر شده در فیش حقوقی مالیات تعلق میگیرد.پس بهتراست در زمان تهیه لیست برای اداره مالیات شرکت ها این نکات را به خاطر داشته باشند و یا ازشرکت حسابداری مانا حساب درزمان تهیه لیست کمک ومشاوره بگیرند تا مشمول جریمه نشوند.

سنوات

یکی از رایج ترین تخلفاتی که کارفرمایان درزمان پرداخت سنوات انجام می دهند کسر کردن مبلغی ازسنوات به عنوان مالیات است که ازنظر قانون تخلف محسوب می شود.

بااستناد به ماده 91 بند5 هیچ مالیاتی برای سنوات وجود ندارد و کسر مالیات از سنوات غیر قانونی و خلاف موازین حقوق عمومی است که کارفرما باید آنرا به صورت کامل پرداخت کند .سنوات به هیچ عنوان شامل حق بیمه ومالیات نمی شود.

عیدی سالیانه

براساس قانون مالیات های مستقیم اگر مبلغ عیدی از یک دوازدهم معافیت سالانه کمترباشد از مالیات معاف است .و هر فرد باید سالانه مبلغی سه برابر حقوق هرماه را ازکارفرما به عنوان عیدی دریافت کند.

معافیت سهم بیمه کارفرما

براساس قانون مصوب مالیات های مستقیم اگر دریک واحد کاری بیشتراز 5نفر مشغول به کار باشند کار فرما به ازای 5 نفر از پرداخت مالیات معاف است .البته باید در زمان تنظیم اظهارنامه مالیاتی به درستی به آن اشاره شود واگر تقلبی دراین باره صورت بگیرد مشمول جریمه خواهند شد .

مادرشرکت حسابداری مانا حساب با آشنایی کامل به تمامی قوانین مالیاتی سابقه درخشان درعرصه خدمت به هم میهنان گرامی را داریم.

انواع حق بیمه

 • حق بیمه صادره:

هزینه دریافت شذرکت بیمه کننده از بیمه افراد که براساس نوع بیمه متغیر است . چون خدمات بیمه ای متفاوتی را شرکت های مختلف ارائه میدهند پس حق بیمه متفاوتی را نیز دریافت می کنند.

 • حق بیمه معوقه:

ممکن است کارفرما ازپرداخت حق بیمه برای کارمندان خود شانه خالی کند دراین صورت سازمان تامین اجتماعی با درنظر گرفتن 30 درصد ازحقوق فرد حق بیمه را ازکارفرما به تعدادتمامی ماهای عدم پرداخت دریافت میکند.

حق معوقه هم شامل مالیات وهم بیمه است.

مشاوره رایگان