مالیات پزشکان

پزشکان نیز مانند سایر تجار مجبور به پرداخت مالیات 1402 بر درآمد خود هستند و اداره مالیات نیز توجه زیادی را به عدم پرداخت مالیات پزشکان به دلیل معافیت های مالیاتی جلب کرده است. ، بنابراین سازمان مالیات می تواند منابع درآمدی پزشکان را برای محاسبه مالیات پزشک بررسی و اطلاعات لازم را جمع آوری نماید.

مالیات پزشکان - مالیات پزشک

در ادامه این مقاله در مورد نحوه محاسبه مالیات پزشکان و معافیت مالیاتی ، نحوه انجام وظایف قانونی پزشکان و جرایم مالیاتی صحبت خواهیم کرد، پس با ما همراه باشید.

مالیات پزشکان 1402

در بند و تبصره (6) مجموعه قوانین بودجه در قسمت مالیات بر درآمد ها اینطور آمده است که:  کلیه موسسات درمانی اعم از ، خصوصی ، ارگان های نیمه دولتی، نیروهای مسلح ، موسسات خیریه و تمامی موسسات دولتی موظف هستند درصدی از مقدار درآمد خود را به عنوان مالیات پزشکان 1402  که از طرف مراجعه مربوطه محاسبه و اعلام می شود را پرداخت نمایند.این مالیات بر درآمد که مربوط به بخش مالیاتی مالیات پزشک.می باشد  باید پرداخت شود

آشنایی با مصوبه و تبصره 6

مالیات پزشکان 1402 نوعی از مالیات است که در دسته بندی مالیات های مستقیم قرار می گیرد و هر ساله از تمامی موسسات و مراکز درمانی شخصی و دولتی و خصوصی و یا … بر مبنای میزان درآمد آنها محاسبه گردیده و در موقع مقرر شده باید از طرف مودی مالیات پزشک پرداخت گردد .

مقدار مالیات پزشکان 1402 چقدر است ؟

قطعا مقدار تعیین شده مالیات پزشکان 1402 بر اساس میزان درآمد پزشکان و مراکز پزشکی و درمانی تعیین می و محاسبه می گردد و در این رابطه نیز باید بدانیم که حداقل درآمد یک پزشک در یک ماه و یا یک سال چقدر است. متوسط ​​درآمد پزشکان کمی بیشتر از بسیاری از صنایع و مشاغل دیگر است و از سوی دیگر عدم شفافیت و عدم اطمینان در مورد میزان درآمد این عزیزان رسیدگی و سازماندهی امور مالیاتی توسط ارگان های مالی دولتی را دچار دشواری نموده است.

بنابراین در این مقاله از سری مقاله های مانا حساب؛ که شرکتی مالی و حسابداری و مالیاتی است قصد داریم تا به نحوه محاسبه مالیات پزشک و مفهوم این نوع مالیات مستقیم برای جلوگیری از مشکلات مربوطه به پزشکان در رابطه با مالیات پزشک 1402 بپردازیم. با مانا حساب تا انتهای این مقاله همراه باشید.

میزان درآمد پزشک

هر یک از افراد شاغل و عزیزانی که از طرق تجاری و خدماتی و … در جامعه بدون اهمیت به میزان درآمد  کسب درآمد می نمایند می بایست بدون توجه به مواردی همچون طبقه اجتماعی ؛ تحصلات ؛ و غیره  در هر قسمتی از کشور موظف است مقداری از درآمد خود را برای مصال در ربطه با مالیات پزشک می بایست بخشی از درآمد خود را به عنوان مالیات پزشکان 1402 به مراجعه مالیاتی بپردازد.

آشنایی بیشتر با مالیات پزشکان

مالیات پزشک یا به تعبیر و معنی ای دیگر و صحیحتر مالیات بر درآمد پزشکان یکی از انواع مالیات های مستقیم است . به تعریف دیگر اداره مالیات بر اساس اموالی که شخص در طول یک سال مالیاتی برای اجرای اشیاء پروژه ها عمرانی و ساختمانی ، زمین و مصارفی مانند پول خواهد داشت.

مستقیماً درصدی را به عنوان مالیات پزشکان 1402  تعیین می کند و طبق قانون ، شخص مودی شخصا باید خودش پرداخت کند و البته پرداخت مالیات از طرف عزیزان مشمول پرداخت مالیات ها باید در وقت معین و تعیین شده و به موقع صورت گرفته و سر وقت پرداخت شود .

 

نحوه ارسال اظهارنامه پزشکان 1402

در پایان سال مالیاتی ، پزشکان نیز مانند افراد شاغل در مشاغل دیگر باید اظهارنامه مالیاتی مالیات پزشکان 1402  را به سازمان درآمد داخلی ارائه کنند. وقتی پزشکان اظهارنامه مالیاتی خود را پر می کنند ، باید بدانند که روشی که پزشکان برای تهیه و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی مالیات پزشک از آن استفاده می نمایند هیچ تفاوتی با مشاغل دیگر ندارد .

توجه داشته باشید که برای تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی مالیات پزشک هیچ گونه تفاوتی با دیگر زمینه های شغلی در روش تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی ندارد. همه افراد در مشاغل مختلف اظهارنامه خود را با اطلاعات شغلی و درآمدی خود پر می کنند .

 

معافیت مالیات پزشکان 1402

در رابطه با مالیات پزشکی برای کلیه زمینه های شغلی پزشکان در مکان های بهداشتی و درمانی متفاوت علاوه بر دسته بندی های فوق بر اساس تفاوت پزشکان مطب و پزشکان شاغل در بیمارستان ها ،یا کسانی که با سایر مراکز درمانی خارج از مطب یا بیمارستان قرارداد همکاری یا عدم همکاری دارند و پزشکان فعال در مراکز . . مالیات پزشکان 1402 برای تمامی پزشک نیز به همین ترتیب الزامی است.

فرض کنید دکتری که در مطب کار می کند و در مطب خود فعال است با بیمارستانی قرارداد می بندد و بر این اساس برخی عمل ها را در آنجا انجام می دهد. این شخص شامل مالیات پزشک و همچنین مالیات بر درآمد پزشک مستقل نیز در رابطه با مالیات پزشک می شود.

در این صورت قبل از پرداخت هزینه به پزشک ، بیمارستان یا درمانگاه باید 10 درصد آن را بابت مالیات در پایان سال مالیاتی نگه دارد و در زمان پرداخت معین نسبت به پرداخت مالیات پزشکان اقدام نمایند.

نحوه پرداخت مالیات پزشکان

برای جلوگیری از جریمه، اسناد مالیاتی و اظهارنامه مالیاتی مالیات پزشک  باید در پایان سال مالیاتی ثبت شود. پزشکان نیز مانند دیگر مشاغل از این قاعده مستثنی نیستند. در پایان سال مالیاتی که در معمولاً در پایان تیر اعلام می شود و اظهارنامه باید تا آن زمان تهیه و به سازمان های مالیاتی ارائه شود.

مدارک مورد نیاز برای مالیات پزشکان

کلیه مدارک مورد نیاز برای رسیدگی به امور مالیات پزشکان 1402 توسط شما عزیزان و تایید و اثبات  میزان درآمد از طریق دستگاه های POS انجام می شود. شما عزیزان جهت پرداخت بدهی مالیاتی خود می توانید از سامانه مالیاتی به آدرس stopholding.tax.gov.ir استفاده کنید. به همین دلیل تمامی مراکز پزشکی درمانی و کلیه پزشکان عزیز ملزم به استفاده از دستگاه های پوز برای اخذ هزینه خدمات خود می باشند.

نحوه محاسبه مالیات پزشکان

برای جلوگیری از جریمه ، اسناد و اظهارنامه مالیاتی مالیات پزشکان 1402  توسط دندانپزشکان باید در پایان سال مالیاتی ثبت و انجام گردد . لازم به ذکر است که دندانپزشکان نیز از این قاعده برای امور مالیات مستثنی نیستند. در پایان سال مالیاتی که معمولاً اواخر و روزهای پایانی تیر ماه اعلام می شود اظهارنامه مالیاتی تمامی پزشکان باید تا آن زمان تهیه و به سازمان های مالیاتی کشور ارائه شود .

سخن آخر در رابطه با مالیات پزشکان 1402

در این مقاله نحوه محاسبه مالیات پزشکان را برای پزشکان عزیز بررسی خواهیم کرد . همانطور که در بالا ذکر شد تمامی پزشکان بر اساس حقوق و درآمد ماهانه خود مالیات معین شده جهت پرداخت مالیات پزش را می بایست در مهلت مقرر و اعلام شده پرداخت نمایند هر پزشکی طبق قرارداد کاری خود و شیوه طبابتش در هر مجموعه ای اعم از مطب و ارگانها و بیمارستان ها در حال فعالیت باشند ملزم به پرداخت 10 ٪ از کل درآمد خود به عنوان مالیات پزشکان به دولت می باشند که تا انتهای سال مالیاتی می بایست انجام شده و پرداخت گردد.

روش محاسبه مالیات پزشکان

طبق قانون مالیات های مستقیم، در مالیات پزشکان تفاوتی بین انواع پزشکان مانند پزشک عمومی و پزشک متخصص از نظر پرداخت مالیات پزشکی وجود ندارد و فقط مالیات خود اشتغال ، پزشکان شاغل در بیمارستان ها و پزشکانی که با مرکز درمانی قرارداد دارند ، و هر نوع از ارائه خدمات پزشگکی دارای شرایط و بار مالیاتی متفاوتی در مالیات است. در زیر به طور مفصل به نحوه محاسبه مالیات در هر مورد را بررسی خواهیم کرد.

مالیات پزشكان كه به صورت مستقل فعالیت دارند !

بر اساس اعلام سازمان مالیاتی ، مالیات پزشکان به کلیه صاحبان مشاغل اعم از پزشکان و صاحبینی که دارای منافع  در یک فعالیت پزشکی شرکت می کنند ، بر اساس مفاد اجرایی ماده 95 قانون مالیات های مستقیم و مالیات ، به سه گروه مالیاتی اول، دوم و سوم تقسیم می شوند که هر کدام میزان متفاوتی دارند.

مشاوره مالیات پزشکان

اگر برای محاسبه مالیات پزشکان خود به مشاور مالیاتی نیاز دارید، می توانید از خدمات مشاوره مالیاتی آنلاین، تلفنی و حضوری موسسه مانا حساب بهره مند شوید.

گروه اول ( مالیات پزشکان ) صاحبان مشاغل

در این گروه صاحبان مشاغلی هستند که میزان فروش نهایی یا مالیات پزشکان آنها بیشتر از مبلغ تعیین شده است و باید کلیه کارهایی را که کسب و کار (شخص حقوقی) انجام می دهد مانند تشکیل پرونده مالیاتی مالیات ، ارسال تراکنش های فصلی ، صدور فاکتور انجام دهند.  به روز نگه داشتن دفتر قانون برای کلیه تراکنش های مالی، ارائه مدارک به سازمان امور مالیاتی، ارائه لیست حقوق و دستمزد و غیره.

گروه دوم صاحبان مشاغل ( مالیات پزشکان )

این گروه از صاحبان مشاغل بر اساس میزان فروش و مالیات های معین خود که مبالغ آن کمتر از گروه اول است، باید اظهارنامه ای مشابه اظهارنامه گروه اول در مالیات پزشکان ارائه و گزارش درآمد و هزینه های هر ماه خود را ثبت کند. و به اداره مربوطه امور مالی بدهید.

گروه سوم صاحبان مشاغل

دسته سوم بازرگانی هستند که در گروه اول و دوم قرار ندارند، اما وظیفه آنها ارسال اظهارنامه مالیات مشابه مالیات پزشکان و تهیه و ارائه گزارش سالانه درآمد و هزینه است. چیزی که جالب به نظر می رسد این است که وقتی همه مشاغل مانند مالیات پزشک پرونده مالیاتی خود را تشکیل می دهند در گروه 3 طبقه بندی می شوند و باید تکالیف این گروه را به مدت 2 سال انجام دهند که با بقیه متفاوت است.

مالیات پزشکان چگونه محاسبه می شود؟

مالیات پزشکان به این گونه است که پزشکان نیز مانند سایر کارآفرینان باید از درآمد خود مالیات بپردازند، اما با توجه به اینکه این گروه به دلیل فرار مالیاتی را پرداخت نمی کنند، توجه زیادی به آنها از طرف سازمان مالیاتی شده است، بنابراین با آماده سازی زیرساخت ها و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز سازمان، دریافت مالیات پزشکان را برای آینده به شکل بهتری تضمین کرده است.

محاسبه مالیات پزشکان

طبق قانون مالیات های مستقیم و مالیات پزشکان ، تفاوتی بین انواع پزشکان مانند پزشکان عمومی و پزشکان متخصص از نظر پرداخت مالیات وجود ندارد و فقط  برای پزشکانی که به صورت مستقل کار می کنند یا درر مراکز درمانی مشغول هستند تفاوت قائل است.

پزشکان شاغل به صورت انفرادی و پزشکانی که با یک مرکز پزشکی قرارداد دارند. هر کدام از اینها شرایط و تعهدات مالیاتی متفاوتی در مقابل پرداخت خواهند داشت که در ادامه به طور مفصل به نحوه محاسبه در هر مورد می پردازیم.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد موضوعات مالیاتی خاص و مالیات پزشکان، توصیه می کنیم از صفحه آموزش مالیاتی مانا حساب دیدن کنید.

 

مالیات پزشکان برای پزشکانی كه به صورت مستقل فعالیت دارند!

بر اساس اعلام سازمان مالیاتی در باره پزشکانی که به صورت مستغل فعالیت می کنند ، به این صورت است که کلیه تاجران اعم از پزشکان که بر اساس ضوابط اجرایی ماده 95 قانون مالیات های مستقیم به فعالیت می پردازند مشمول سه نوع مالیات پزشکان به گروه های اول، دوم و سوم هر کدام می باشندبا توجه به تعهدات مالی که در زیر ذکر شده است ٰ گروه های مالیاتی را به سه دسته تقسیم بندی می کنیم.

 

اولین گروه از صاحبان مشاغل

در این گروه مربوطه از گروه های مالیات پزشکان بازرگانی وجود دارند که درآمد فروش یا مالیات نهایی آنها از مقدار معینی بیشتر است و باید کلیه فعالیت هایی را که شرکت ها (اشخاص حقوقی) انجام می دهند مانند اظهارنامه مالیاتی مالیات ، ارسال تراکنش های فصلی انجام دهند . ، دفاتر قانونی برای درج کلیه تراکنش های مالی برای مالیات پزشک ، ارائه اسناد به سازمان امور مالیاتی ، ارسال فیش حقوقی و ….

 

گروه دوم صاحبان مشاغل

این گروه از مالیات پزشکان بر اساس برآورد فروش و مالیات خود که مبلغ آن کمتر از گروه اول است، باید همان اظهارنامه مالیاتی گروه اول را تسلیم و کلیه درآمدها و هزینه های هر ماه خود را ارائه و گزارش سالانه تهیه کند. همچنین. و به اداره امور مالیاتی مربوطه ارائه شود.

 

گروه سوم کارآفرینان

دسته سوم مالیات پزشکان کارآفرینانی هستند که جزو گروه اول و دوم نیستند اما از جمله وظایف آنها ارسال اظهارنامه مالیاتی و تهیه و ارائه گزارش سالانه درآمد و هزینه است. آنچه جالب به نظر می رسد این است که همه کارآفرینان مانند پزشکان پس از تنظیم اسناد مالیاتی خود در گروه 3 قرار می گیرند و این گروه باید 2 سال تکلیف انجام دهند که نسبت به سایر گروه ها کمتر است.

مالیات پزشکان استخدام شده در مراكز درمانی

این پزشکان چه به فعالیت پزشکان عمومی و چه پزشکان متخصص ، مراکز درمانی و بیمارستانی و غیره مشغول باشند ، تعهد خاصی ندارند و تنها مراکز درمانی دولتی یا خصوصی نیاز به انعقاد قرارداد کاری با پزشک داشته ، ماهانه پرداخت می کنند.

حقوق حقوق و مزایا ، بیمه کار او را به سازمان تامین اجتماعی و مالیات مستقیم پرداخت می کند. محاسبه مالیات حقوق آنها مطابق ماده 84 قانون که سالانه مبلغ مناسب در قانون بودجه تعیین و رسید به سازمان امور مالیاتی تسلیم می شود.

اعتراض به مالیات پزشکان

در صورت اعتراض به مالیات ماموران مالیاتی خود از سازمان درآمد می توانید از نمونه متن اعتراض فرم تشخیص مالیات برای اعتراض به مالیات پزشکان استفاده کنید.

 

مالیات پزشکان برای کسانی که با مراکز درمانی قرارداد دارند

برای محاسبه مالیات پزشکان تعداد زیادی از پزشکان هستند که در استخدام بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی نیستند، اما با آنها قرارداد می بندند که به آنها پزشک قراردادی می گویند و این قرارداد می تواند مشارکتی یا غیرهمکاری باشد.

 

قرارداد مشارکت

برای محاسبه مالیات پزشکان قراردادهای همکاری منعقد شده بین پزشکان و مراکز درمانی عبارتند از: درصدی از پزشکان به دلیل دانش و تخصص در یک منطقه و مراکز درمانی و بیمارستان ها برای مواد و تجهیزات و خدمات درمانی و درمانی. آنها برعکس عمل می کنند. و سهمی از درآمدی که از بیماران جمع آوری می شود، می گیرند.

بر این اساس پزشک و مرکز بهداشت در قرارداد نیازی به ثبت درآمد و اعلام آن در سامانه معاملات فصلی ماده 169 ندارند اما در صورت عدم انجام این کار ظرف یک ماه و نیم پس از پایان هر دوره. فصل، انجامش بده . . جریمه 1% تراکنش های گزارش نشده به سازمان است.

ارسال تراکنش ها برای مالیات پزشکان

مراکز درمانی موظفند علاوه بر ارسال تراکنش برای هر پزشک به سامانه تراکنش های فصلی، 10 درصد از کل درآمد پزشک را حتی در صورت عدم پرداخت مالیات پزشکان ، کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کنند. همچنین این مبلغ باید در نظام مالیاتی اجباری پزشکان که سازمان مالیاتی برای تنظیم وضعیت پزشکان متخصص و پزشکان عمومی تشکیل داده است، لحاظ شود.

قراردادهای غیر مشارکتی در مالیات پزشکان

در مورد مالیات پزشکان برخی از انواع قراردادهایی که مراکز درمانی با متخصصان و پزشکان عمومی منعقد می کنند غیرهمکاری است. به این ترتیب پزشکی که قرارداد می بندد فقط هزینه خدماتی را که در بیمارستان ارائه می دهد، مثلاً جراحی و … پرداخت می کند که در این نوع قرارداد، پزشک موظف است کل مبلغ دریافتی از کلینیک را در درآمد خود لحاظ کند.

بیمارستان و پزشک باید هر سه ماه یکبار مبلغ مساوی را به عنوان حق الزحمه و هزینه به سیستم عامل ارسال کنند. ، به ترتیب. ممکن است شارژ شود. مشمول مالیات نمی شود. در چنین توافقی، مرکز پزشکی موظف است 10 درصد از درآمد ناخالص پزشک را در نظام مالیاتی اجباری برای مالیات پزشک کسر کند و به حساب سازمان امور مالیاتی ارائه نماید.

 

استفاده از دستگاه کارتخوان

با توجه به عدم اعلام برخی از صاحبان کسب و کارها، از جمله پزشکان، از درآمد خود به سازمان مالیاتی، به تعویق انداختن اعلام مالیاتی یک واقعیت بود. برای رفع این مشکل و به منظور افزایش شفافیت مالی و جلوگیری از تخلفات مالیاتی، قوانین مالیاتی با اصلاحاتی مبنی بر استفاده از دستگاه کارتخوان در حرفه پزشکان تصویب شد. به تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم و بند تبصره 6 قانون بودجه سال 1398 توجه کنید.

این تدابیر به این معناست که پزشکان ملزم به استفاده از دستگاه کارتخوان در انجام تراکنش‌های مالی شده‌اند. در صورتی که پزشکی از این دستگاه استفاده نکند، ممکن است متهم به تخلفات مالیاتی شود و با عواقب قانونی روبه‌رو شود. این تدابیر جهت تقویت نظام مالیاتی و جلوگیری از کمبود اطلاعات مالی معتبر بوده و به ویژه در حوزه مالیات پزشکان به کار گرفته می‌شوند.

 

جرائم استفاده نکردن از دستگاه کارتخوان ( عدم واریز مالیات پزشکان )

سازمان مالیاتی تعیین جرائمی برای پزشکانی که از دستگاه کارتخوان استفاده نمی‌کنند، به عمل آورده است.

پزشکان عمومی و متخصص، اگر از دستگاه کارتخوانی که به سازمان مالیاتی متصل است، استفاده ننمایند یا صورتحساب‌های خود را در پایانه فروشگاهی ثبت نکنند، به تبصره 2 ماده 169 مشمول جریمه به نسبت 2% از فروش خود خواهند شد، مگر اینکه این موارد را به سازمان اعلام کرده باشند.

علاوه بر این، هر گونه درآمدی که سازمان مالیاتی کشف کند که پزشکان آن را در سامانه فروشگاهی ثبت نکرده‌اند، علاوه بر جریمه مذکور، این درآمد را به عنوان کتمان محاسبه کرده و پزشکان متخلف ممکن است مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی به نسبت 30% از مالیات معینه خود طبق ماده 192 قانون مالیات‌های مستقیم شوند. این برای جلوگیری از تخلفات مالیاتی در حوزه مالیات پزشکان اجرا می‌شود.

مشاوره رایگان