مالیات علی الراس

مالیات علی الراس، مالیاتی می باشد، بجای اسناد و مدارک پرداخت کننده مالیات، ضرائب مالیاتی مبنای محاسبۀ آن در نظر گرفته می شود. اظهارنامه ای که توسط مودّی ارسال می شود. مهمترین عامل جهت تشخیص درآمد و واحدهای تجاری و محاسبه مالیات از طرف سازمان امور مالیاتی انجام می گیرد.

مالیات علی الرأس

پس از آن که واحد مالیتای اظهارنامه شخص پرداخت کننده را دریافت کرد، پرونده آن واحد تجاری توسط ممیز مالیاتی .مورد بررسی قرار می گیرد و تشخیص مالیلت وی با توجه به اسناد و مدارک پرداخت کننده مالیات معین می شود.

یکی از این روش ها، تعیین مالیات بر مبنای علی الراس و ابزار مهم این روش، اظهارنامه مالیاتی می باشد.

اظهارنامه مالیاتی ( مالیات علی الراس ) 

این اظهارنامه به نوعی, اطلاعاتی است که شخص مودّی دربارۀ سود و زیان مجموعۀ خود می باشد که افراد به صورت خوداظهاری آن را تنظیم و آماده می کنند. آنها میزان سود و زیان سالانه شرکت خود را اعلام کرده و سپس میزان مالیات از سوی سازمان امور مالیاتی مشخص میشود.

زمان بررسی اظهارنامه و اسناد و مدارک موجود از طرف شخص مودّی، دلایلی هستند که ممکن است باعث شود تا مالیات بر اساس این ضرائب محاسبه شود.

مالیات علی الرأس

طبق ماده 97 مالیات های مستقیم، موارد زیر می توانند سبب مالیات علی الراس دفاتر بشوند :

  • هنگامی که تا زان مقرر، ترازنامه و حساب سود و زیان واحد تجاری ارائه نشده باشد.
  • زمانی که شخص مودّی در ارائه مدارک امتناع کند یا این که مدارک خود را ناقض ارسال کرده باشد.

اگر شخص پرداخت کننده، از ارائه بخشی از مدارک خود خودداری کند :

  • اگر مدارک ارائه شده، مربوط به هزینه باشد، شامل هزینه های قابل قبول نخواهد شد. درصورتی که مربوط به درآمد باشد، درآمدی که مربوط به این بخش می باشد، از راه علی الراسی می باشد.
  • در صورتی که مدارک و اسناد ارائه شده از طرف شخص مودّی ( پرداخت کننده )، غیرقابل رسیدگی تشخیص داده شود ( به تشخیص اداره امور مالیاتی )

تماس با ما : 66925402 – 021

نحوۀ محاسبۀ مالیات علی الراس

در صورتی دلایلی که بالا ذکر شد، اسناد واحد تجاری علی الراس تشخیص داده شود. با بررسی های لازم و بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف، قرائن مربوط به محاسبه مالیات علی الراس و متناسب با وضعیت و مورد فعالیت مودّی می باشد، محاسبه می گردد و در نهایت مالیات او تعیین و ابلاغ می شود.

دفترچه ضرایب ( مالیات علی الراس )

این دفترچه لیست مربوط به تعیین درآمد و مالیات علی الراس می باشد. در این دفترچه درصدهای مربوط به میزان درآمد و مالیات هر کدام از اصناف درج شده است که بصورت سالیانه این ضرایب بروز و به إدارات دولتی اعلام می شوند.

در جداول این دفترچه همۀ کارها ( براساس نوع کار ) طبقه بندی و طبق نوع مشاغل گوناگون، درصدی مشخص می شود که بر مبنای این درصدها، محاسبات صورت می گیرد.

حذف مالیات علی الراس حقیقت دارد؟

قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1394 و در ماده 97 این قانون که در رابطه با مالیات علی الراس صحبت میکند به طور خیلی صریح توضیح داده است که روش تشخیص مالیات علی الراس حذف گردیده است

مالیات علی الرأس

با توجه به قانون مالیات مستقیم ماده 97 بسیار صریح بیان کرده است که سازمان امور مالیات کشور موظف می باشد حداکثر ظرف مدت سه سال بعد از ابلاغ قانون مصوب 1394 بانک اطلاعا مربوط به نظام جامع مالیاتی  را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید که در این صورت اظهار نامه مالیاتی که توسط مودیان ارائه می شود مبنای اصلی تصمیم گیری کارشناسان سازمان امور مالیاتی خواهد بود . ( مالیات علی الراس )

 

نتیجه مالیات علی الراس چیست؟

حقیقت این است که علی الراس شدن مالیان می تواند مشکلات بسیار متفاوت و زیادی را برای تمام صاحبان کسب و کارها ایجاد کند به این صورت که در عدم تنظیم و ارسال اظهار نامه شما درگیر و مشمول پردخت مالیات های هنگفتی خواهید شد سازمان امور مالیاتی با تحت نظر گرفتن تمام خرید های مشمولین پرداخت مالیات از تمامی حوزه های مالیاتی میزان درآمد کسب و کار را در دوره های سه ماهه مشخص میکنند و بعد از طریق اطلاعات به دست امده و ضرایب مالیاتی در جداول ضریب مالیاتی میزان سود را مشخص و مقدار مالیات علی الراس را مشخص میکند.

جریمه عدم تسلیم اظهارنامه چقدر است؟ ( مالیات علی الراس )

در صورت عدم تنظیم و ارسال و تسلیم اظهارنامه مالیاتی شما محکوم به پرداخت 30 درصد مالیات طبق مالیات علی الراس خواهید شد این در صورتی است که حتی اگر فروشی هم نداشته باشید بر اساس همان مقدار مالیات علی الراس که برای شما در نظر گرفته شده محکوم و مشمول به پرداخت 30 درصدی مالیات میشوید .

شیوه محاسبه مالیات علی الراس چگونه است؟

بر اساس قانون در شرایطی که مودی مشمول پرداخت اظهارنامه مالیاتی در مدت زمان مقرر و قانونی و تحت شرایط و قوانین اقدام به تهیه و تسلیم اظهارنامه مالیات علی الراس خود نکرده باشد سازمان امور مالیاتی مطابق با تمام فعالیت ها و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طریق طرح جامع اقدام به تعیین مقدار مالیات مودی خواهد کرد.

شیوه محاسبه مقدار درآمد مودی توسط سازمان مالیاتی

محاسبه مقدار درآمد مودی مالیاتی توسط کارشناسان اداره امور مالیاتی انجام میشود به صورتی که در مرحله اول اطلاعات مورد نیاز از طریق مرجع های دولتی و یا حتی مراجع غیر دولتی تهیه و بعد قرینه و قرائن را طبق فعالیت های اقتصادی مودی بعد از انتخاب قرینه ها ضریب مالیاتی مناسب و همگام و نیز گزارشات و توجیهات کارشناسان اقدام به محاسبه درآمد مودی می نماید.

شیوه محاسبه مقدار درآمد مشمول مالیات ( مالیات علی الراس )

ضریب مالیاتی× قرینه مالیاتی=درآمد مشمول مالیات

فقط یکی از انواع مالیات ها مالیات علی الراس است که شیوه محاسبه آن نیز با دیگر انواع مالیات فرق دارد لازم به ذکر است که تمام صاحبین مشاغل و فعالیت های اقتصادی برای جلوگیری از بروز هرگونه مشکلی باید با انواع مختلف مالیات و شیوه تعیین آنها آشنا باشند.

علت علی الراس شدن در مالیات‌های مستقیم ( مالیات علی الراس )

در حقیقت ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم در موارد زیر است که می‌تواند موجب علی الراس شدن مالیات باشد

در حالی که تا فرارسیدن زمان مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان  و همچنین حسب مورد تسلیم مراجع مالیاتی نشود. ( مالیات علی الراس )

در صورت که مشمول پرداخت مالیات به درخواست های کتبی اداه مالیات هیچ توجهی نشان نداده و از ارسال و ارائه تمامی مدارک حساب و مالی خود جلوگیری نماید.

در صورت که دفاتر و تمام اسناد و مدارک ارائه شده برای حساب کردن مالیات مودی ابزار درستی نباشد و به کار نیاید.

جهت اطلاع از سایر مقالات ما کلیک کنید.

مشاوره رایگان