در سال‌های اخیر، دولت تغییر رویکردی در جمع‌آوری درآمد مالیاتی اعمال کرده است و تمرکز خود را بر روی منابع مختلف و مشاغلی که قبلاً از پرداخت مالیات اجتناب می‌کردند، متمرکز کرده است. در این راستا، یکی از مشاغلی که اهمیت ویژه‌ای برای سازمان امور مالیاتی دارد، داروخانه‌ها امور مرتبط با مالیات داروخانه هستند.

در این مقاله، به بررسی مشمولیت مالیاتی داروخانه‌ها، تکالیف مالیاتی آن‌ها و نرخ مالیاتی موردنیاز برای داروخانه‌ها پرداخته‌ایم. بنابراین، برای کسب اطلاعات بیشتر در این حوزه، همراه آقای مالیات باشید.

آیا داروخانه ها باید مالیالت پرداخت کنند؟

با توجه به قوانین مالیاتی کشور، داروخانه‌ها بر اساس درآمدها و هزینه‌های خود مشمول پرداخت مالیات می‌باشند. به عبارت دیگر، برای داروخانه‌ها، تعیین مالیات داروخانه بر اساس سود عملیاتی آنها و با استفاده از نرخ مالیات مقرر صورت می‌گیرد. در پایان سال، داروخانه‌ها می‌بایست درآمدها و هزینه‌های خود را محاسبه کرده، هزینه‌ها را از درآمدهای خود کسر نموده و سود عملیاتی را با نرخ مالیات داروخانه تعیین کرده و مالیات مربوطه را پرداخت کنند.

نرخ مالیات داروخانه

با توجه به قوانین مالیاتی، داروخانه‌ها، بر اساس نوع فعالیت خود، مشمول مالیات داروخانه هستند. در صورتی که داروخانه به صورت حقیقی فعالیت کند، نرخ مالیاتی آن بر اساس ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه می‌شود. این ماده، نرخ مالیات را با استفاده از سیستم پلکانی تعیین می‌کند، به این معنی که با افزایش سود داروخانه، نرخ مالیات نیز افزایش می‌یابد. در صورتی که داروخانه به صورت حقوقی فعالیت کند، مالیات داروخانه بر اساس ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه می‌شود. طبق این ماده، یک چهارم سود یا 25 درصد آن به عنوان مالیات عملکرد داروخانه در نظر گرفته می‌شود.

مالیات ارزش افزوده داروخانه

با توجه به بند 15 جز الف ماده 9 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، داروخانه‌ها به عنوان یکی از مشاغل معاف از مالیات ارزش افزوده تلقی می‌شوند. اما آیا مالیات داروخانه برای واردات دارو نیز معاف است؟ در صورتی که داروی وارد شده مشابه آن در داخل کشور تولید شود، داروخانه مشمول مالیات ارزش افزوده می‌باشد. اما در صورتی که مشابه آن دارو در داخل کشور وجود نداشته باشد و توسط وزارت بهداشت تأیید شود، مالیات به نسبت 3 درصد محاسبه خواهد شد.

مالیات داروخانه ها شامل چه تکالیفی می‌شود؟

مالیات داروخانه به عنوان یک موضوع حائز اهمیت، تعدادی تکالیف مالیاتی را بر عهده دارد که به دسته‌های مختلف تقسیم می‌شوند. اگر داروخانه به صورت شخص حقوقی فعالیت کند یا در گروه اول اشخاص حقیقی قرار گیرد، باید به موارد زیر توجه کند:

1. پلمپ دفاتر قانونی: داروخانه باید دفاتر خود را با رعایت مقررات قانونی پلمپ کند.

2. ارسال اظهارنامه عملکرد: باید اظهارنامه‌های عملکرد خود را به موقع ارسال کند.

3. ارسال صورت معاملات فصلی: باید صورت معاملات فصلی خود را به سازمان مالیاتی ارسال کند.

4. ارسال لیست مالیات حقوق: باید لیست مالیات حقوق کارکنان را ارسال کند.

اما داروخانه‌هایی که در گروه دوم و سوم اشخاص حقیقی قرار می‌گیرند، تعداد کمتری تکالیف مالیاتی دارند. این تکالیف شامل موارد زیر است:

1. ارسال اظهارنامه عملکرد: باید اظهارنامه عملکرد خود را به موقع ارسال کنند.

2. ارسال لیست مالیات حقوق: باید لیست مالیات حقوق خود را ارسال کنند.

3. ارائه گزارش خرید و فروش به صورت سالانه و ماهانه: باید گزارش خرید و فروش خود را به صورت سالانه و ماهانه ارائه کنند.

محاسبه مالیات داروخانه

مالیات داروخانه به دو صورت حقیقی و حقوقی با نرخ‌های متفاوتی محاسبه می‌شود. یک نکته مهم در مورد اشخاص حقیقی این است که برای آن‌ها قانون مالیاتی معافیت معیشتی سالانه را در نظر گرفته است. این معافیت بر اساس ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم و قانون بودجه سالیانه تعیین می‌شود و مبلغ آن در هر سال مشخص می‌گردد. در صورتی که درآمد حاصل از داروخانه زیر این مبلغ باشد، اشخاص حقیقی از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.

مالیات داروخانه برای اشخاص حقیقی مطابق با ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم به صورت پلکانی محاسبه می‌شود. به عنوان مثال، در صورتی که فروش یک داروخانه ۱۰۰ میلیون تومان و هزینه آن ۲۰ میلیون تومان باشد، محاسبه مالیات به صورت زیر خواهد بود:

فروش ۱۰۰ میلیون تومان – هزینه ۲۰ میلیون تومان = سود ۸۰ میلیون تومان
سود ۸۰ میلیون تومان – معافیت معیشتی ۳۶ میلیون تومان = سود ۴۴ میلیون تومان
سود ۴۴ میلیون تومان * ۱۵٪ = مالیات ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

در صورتی که داروخانه به صورت حقوقی فعالیت داشته باشد، مالیات بر درآمد بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه می‌شود. به عنوان ادامه مثال بالا، سود ۸۰ میلیون تومان با استفاده از نرخ ۲۵٪، مالیات ۲۰ میلیون تومان خواهد بود.

استفاده از دستگاه کارتخوان در داروخانه

داروخانه‌ها در صورت استفاده از پایانه‌های فروشگاهی موظفند حسابی که به پوز متصل است را به سازمان امور مالیاتی اطلاع دهند و بر اساس تراکنش‌های این دستگاه، مالیات عملکرد خود را محاسبه کرده و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس این محاسبات ارسال کنند. همچنین، در صورت استفاده از پایانه‌های فروشگاهی، می‌بایست پوز خود را به پرونده مالیاتی متصل کنند؛ در غیر این صورت، بانک مرکزی پوز را غیرفعال خواهد کرد. مالیات داروخانه بر اساس تراکنش‌های پایانه‌های فروشگاهی محاسبه و پرداخت می‌شود.

معاملات فصلی داروخانه ها

داروخانه‌هایی که به صورت حقوقی فعالیت می‌کنند یا جزو گروه اول اشخاص حقیقی قرار دارند، موظف هستند یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل، گزارش معاملات خود را از جمله خرید، فروش و هزینه‌ها به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند. در غیر این صورت، به مجازات مربوطه می‌انجامند که مهمترین آنها عبارتند از: ( مالیات داروخانه )

1. عدم ارسال گزارش معاملات فصلی در موعد مقرر که باعث محاسبه 1 درصد مبلغ معاملات اعلام نشده می‌شود.

2. عدم درج کد اقتصادی طرف حساب که باعث محاسبه 2 درصد مبلغ اعلام شده می‌شود.

بنابراین، ارائه گزارش معاملات فصلی به موقع و درج صحیح اطلاعات در آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تا مالیات داروخانه به درستی محاسبه و پرداخت شود.

اظهارنامه مالیات داروخانه ها

داروخانه‌ها به عنوان اشخاص حقوقی موظفند تا 4 ماه پس از پایان سال مالی، اظهارنامه عملکرد خود را ارسال کنند. در ارسال اظهارنامه مالیات داروخانه ، نیاز است به عملکرد داروخانه‌ها توجه ویژه‌ای داده شود و برای تکمیل اظهارنامه، بخش اطلاعات اختصاصی را کامل نمایید. در این بخش حتماً به موارد زیر توجه کنید:

1. در ردیف 1 با تعیین “بلی” شماره مجوز داروخانه را در جدول شماره 3 وارد کنید.
2. در ردیف 2 با انتخاب “بلی” شماره دفاتر قانونی پلمپ را در جدول شماره 4 مشخص کنید.
3. در بند 5 با انتخاب “بلی” اطلاعات ملک استیجاری را در جدول شماره 6 وارد کنید.
4. سپس به تکمیل اطلاعات درآمدی و ترازنامه‌ای بپردازید و با تأیید نهایی، حتماً شماره پیگیری ارسال اظهارنامه را دریافت کنید.

در مورد داروخانه‌ها به عنوان صاحبان مشاغل، موظف به ارسال اظهارنامه عملکرد تا 3 ماه پس از پایان سال یا حداکثر تا خرداد ماه سال بعد می‌باشند.

نحوه تشخیص مالیات داروخانه

به‌وسیله ارائه اسناد و مدارک لازم، مالیات داروخانه‌ ها تعیین و محاسبه می‌شود. در صورتی که تکالیف قانونی رعایت نشود، میزان سود عملیاتی داروخانه‌ها بر اساس ضرایب مالیاتی مشخص می‌شود و مبنای محاسبه مالیات تعیین می‌شود.

ارزش افزوده در داروخانه‌ها بر اساس درآمدهای دریافتی از بیمه‌های پایه برای نسخه‌های دریافتی و حجم خرید داروها و سایر اقلام محاسبه می‌شود. همچنین، میزان درآمد مشمول مالیات نیز با در نظر گرفتن ضرایب مالیاتی مشخص می‌شود.

از ابتدای سال 98، روش تشخیص مالیات داروخانه‌ ها تغییر کرده و ملاک تعیین مالیات بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده توسط مودی می‌باشد. به همین دلیل، توصیه می‌شود اسناد و مدارک مربوطه را برای سال 98 به بعد نگهداری کنید. عدم ارائه اسناد و مدارک یا عدم رعایت تکالیف مالیاتی می‌تواند منجر به پیامدهای جدی مالیاتی شود.

کلام آخر

با بهره‌گیری از سامانه یکپارچه داروخانه‌ها، امکان دسترسی به اطلاعات جامعتری از تمامی داروها، لیست داروها و بیمه‌ها و سایر موارد فراهم می‌شود. همانطور که پیشتر بیان شد، بررسی مالیاتی در داروخانه‌ها با توجه به نوع بیمه و شخصیت آنها صورت می‌گیرد و این کار موردی پیچیده و دشواری نیست. امیدواریم که این مقاله به شما کمک کند تا با عملکرد این حوزه آشنا شوید. در صورت بروز سؤالی درباره مالیات داروخانه‌ ها، می‌توانید از متخصصین مشاور مالیاتی در بخش کامنت‌ها استعلام کنید.

مشاوره رایگان