جستجو

شرکت های تازه تاسیس و مالیات

پس از ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها و دریافت شماره ثبت و مدارک شرکت شامل اساسنامه، اظهارنامه ثبتی شرکت نامه، تقاضای ثبتی و چاپ آن در روزنامه رسمی کشور مدیران شرکت مکلف به انجام فعالیت به صورت رسمی می باشند ولی در نظر داشته باشید یک سری اقدامات به صورت اجباری باید انجام شود و انجام ندادن آنها باعث مشکلات و یا حتی جریمه های مالیاتی می گردد. شرکت تازه تاسیس

اما مشکلی که ممکن است این شرکتها داشته باشند عدم آگاهی و حداقل دانش کافی در انجام این تکالیف است و مدیران این ذهنیت را دارند که سال اول فعالیت معاف از مالیات هستند و یا شرکتی که هنوز فعالیت خودش را به صورت جدی شروع نکرده نیازی به تشکیل پرونده و انجام تکالیف مالیاتی ندارد که همین امر باعث جریمه های سنگین مالیاتی می شود.

تعیین حوزه و تشکیل پرونده فیزیکی مالیاتی شرکت تازه تاسیس

اولین اقدامی که پس از ثبت شرکت باید انجام شود تشکیل پرونده مالیاتی است مطابق قانون مالیاتهای مستقیم مدیران هر شرکت موظفند پس از تاسیس واحد تجاری خود به نزدیکترین اداره مالیاتی محل فعالیت خود مراجعه کرده و اقدام به تسلیم مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده اقدام نماید.

شرکت های تازه تأسیس و مالیات

ثبت نام الکترونیکی و دریافت کد اقتصادی شرکت تازه تاسیس

کد اقتصادی در واقع یک شماره اختصاصی است که باید برای بعضی از امور مهم تجاری شامل کارت بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایده ها و هم چنین برای اخذ قرارداد با شرکتهای دولتی و صادر کردن فاکتور و یا حتی باز کردن حساب در بانک برای شرکت باید در اختیار داشت.

اشخاصی که اقدام به ثبت شرکت می کنند ملزم به اخذ کد اقتصادی هستند و در واقع این کد برای کارهای تجاری شرکت الزامی است.

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و هم چنین در مورد اشخاص حقیقی که از لحاظ مالیاتی واحدهای شغلی و مستغلی دارند، طبق مقررات مکلفند برای هر محل شغلی و کد اقتصادی دریافت نمایند.

درخواست پلمپ دفاتر قانونی

این دفاتر مخصوص ثبت فعالیت های مالی یک شرکت از بدو تاسیس تا پایان سال مالی شرکت می باشند در واقع هر شرکت برای هر سال مالی خود که معمولا از فروردین ماه تا پایان اسفند ماه می باشد و البته در اساسنامه شرکت سال مالی آن قید شده است موظف به دریافت دفتر کل و روزنامه می باشد.

این دفاتر توسط اداره ثبت شرکتها پلمپ شده و باید بصورت اینترنتی با مراجعه به سامانه اداره ثبت اسناد و املاک کشور تهیه شود و مهلت تهیه این دفاتر حداکثر دو ماه پس از تاسیس شرکت است و برای سال های بعد باید قبل از شروع مالی این دفاتر پلمپ گردد.

لازم به ذکر است شرکتهای تازه تاسیس در سال اول فعالیت باید دو بار دفاتر پلمپ شده را دریافت کنند بار اول برای عملکرد سالی که شرکت در آن تاسیس شده و بار دوم برای عملکرد سال بعد از تاسیس شرکت می باشد.

پرداخت مالیات حق تمبر سرمایه شرکت تازه تاسیس

مطابق ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم حق تمبر سرمایه کلیه شرکتهای ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکتهای تعاونی بر اساس ارزش اسمی معادل نیم در هزار سرمایه مشمول حق تمبر می باشد و باید ظرف دو ماه از تاریخ قانونی ثبت شرکت پرداخت شود.

این را هم در مورد حق تمبر سرمایه بدانید که افزایش سرمایه در مورد شرکتهایی که قبلا سرمایه خود را کاهش داده و مجددا قصد افزایش سرمایه را دارند تا میزانی که قبلا حق تمبر خود را پرداخت کردند مشمول حق تمبر مجدد نمی شوند.

شرکتها در صورت عدم پرداخت حق تمبر سرمایه خود در مهلت مقرر علاوه بر اصل مالیات حق تمبر، معادل دو برابر آن جریمه خواهند شد.

شرکت های تازه تأسیس و مالیات

ثبت نام در نظام ارزش افزوده 

اشخاص حقیقی یا حقوقی که به عرضه کالا یا ارائه خدمات و همچنین واردات و یا صادرات کالا و یا خدمات می پردازند طبق شرایط مندرج در فراخوان های ثبت نام توسط سازمان امور مالیاتی مکلف به ثبت نام و اجرای قانون در نظام ارزش افزوده می باشند.

بر اساس ماده 10 قانون مالیات بر ارزش افزوده هر سال شمسی به چهار دوره سه ماهه تفسیم می شود و هر فصل به عنوان یک دوره شناخته می شود و مودیان موظف هستند اظهارنامه ارزش افزوده هر دوره را تا 15 روز پس از پایان هر دوره مالیاتی از طریق سایت ارزش افزوده و نسبت به پرداخت مالیات و عوارض مشخص شده اقدام نمایند.

لازم به ذکر است حهت ارسال اظهارنامه ارزش افروده ابتدا باید ثبت نام در سامانه ارزش افزوده صورت گرفته باشد و  رمز ورود و نام کاربری دریافت شده باشد.

ارسال فهرست صورت معاملات فصلی شرکت تازه تاسیس

طبق ماده 169 قانون مالیات های مستقیم، تمامی فعال های اقتصادی اعم از حقیقی یا حقوقی که توسط سازمان امور مالیاتی مشخص شدند باید برای معاملات خود صورتحساب صادر کنند و  این صورتحسابها طبق استانداردهای سازمان امور مالیاتی باشد و اطلاعات هر دو طرف معامله شامل نام خریدار و فروشنده،کد اقتصادی، شناسه ملی و … را در صورتحسابها و قراردادها درج نمایند.

اشخاص مشمول ارسال باید صورت معاملات فصلی را در دوره های سه ماهه و بر اساس فصلی های شمسی و برای هر فصل یک گزارش به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند و مهلت ارسال صورت معاملات فصلی تا 45 روز یا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل است.

ارسال و پرداخت مالیات بر درآمد حقوق شرکت های تازه تاسیس

بر اساس ماده 86 قانون مالیات های مستقیم پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلقه را طبق مقررات این ماده کسر و تا پایان ماه بعد فهرست دریافت کنندگان حقوق را ارسال کنند و مبلغ مالیات را به سارمان امور مالیاتی پرداخت نماید.

تماس با ما : 66925402 – 021

ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد عملکرد سالیانه 

بر اساس ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی محل فعالیت شخص حقوقی ارائه نمایند.

ارسال اظهارنامه مالیاتی عملکرد برای اشخاص حقوقی تا تیر ماه سال بعد می باشد و ارائه اظهارنامه در موعد مقرر موجب بهره مندی مودیان از مزایای قانونی مانند معافیت مالیاتی، پرداخت مالیات اقساطی و عدم تعلق جرائم می گردد

عدم ارائه اظهارنامه و پرداخت آن در موعد مقرر باعث جریمه های غیر قابل بخشش و عدم بهره مندی مودیان از معافیت مالیاتی می گردد.

مشاوره رایگان