یک تعریف ساده از سرمایه در گردش ، نقدینگی در دسترس یک شرکت یا فرد همان سرمایه گردشی است. دارایی های جاری یک واحد تجاری که نقدی هستند یا در کوتاه مدت نقد می شوند، سرمایه گردشی نامیده می شوند

. در این مقاله از مانا حساب به تعریف سرمایه گردشی و نحوه محاسبه سرمایه گردشی و تأثیر آن بر تجارت می پردازیم. برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه تهیه صورت های مالی از دارایی های جاری، مقاله سر مایه در گردش را از ابتدا در سایت مانا حساب مطالعه کنید.

 

سرمایه گردشی چیست؟

سرمایه در گردش سودآوری شرکت را نشان می دهد و این برای کسانی که می خواهند در شرکت های بورسی سرمایه گذاری کنند بسیار مهم است زیرا مهمترین سرمایه برای سرمایه گذاران شرکت ، سرمایه گردشی شرکت است . سرمایه گرشی بیشترین تأثیر را بر سودآوری و حجم تولید دارد . به طور کلی مزایای محاسبه سرمایه‌های در گردش به شرح زیر خلاصه می شود.

مقاله پیشنهادی: دارایی ثابت

مزایای محاسبه سرمایه در گردش

  • اندازه گیری کوتاه مدت
  • محاسبه سرمایه در گردش و تعیین مهارت های مدیریتی در استفاده بهینه از دارایی ها
  • برآورد ظرفیت رشد

 

اهمیت سرمایه در گردش برای کسب و کار

درآمد عملیاتی نشان دهنده سودآوری شرکت ها است. اینکه میخواهیم بدانیم آیا یک شرکت می‌تواند هزینه‌های خود را پوشش دهد یا خیر، اگر شرکتی نتواند در کوتاه مدت سود خوبی کسب کند، اما سرمایه در گردش آن بالا باشد، می تواند برای مدت طولانی در آن سر مایه گذاری کند. در شرایطی که در کوتاه مدت سود خوبی حاصل می شود اما هزینه های عملیاتی کم است، باید سر مایه گذاری های بلندمدت انجام شود.

 

دلایلی که سرمایه در گردش میتواند باعث سردرگمی شود

  • سرمایه در گردش به دلایلی که در زیر ذکر شده است می تواند بسیار گیج کننده باشد.
  • استفاده از تاریخ های خاص برای اندازه گیری سرمایه گردشی می تواند منجر به سردرگمی شود زیرا روند سرمایه گردشی خالص شناسایی نشده است.
  • دارایی های جاری نقدینگی نیستند و برای پرداخت بدهی های کوتاه مدت چندان مفید نیستند. حساب های دریافتنی ممکن است در کوتاه مدت وصول نشوند و این ممکن است پرداخت را به تاخیر بیندازد و اینگونه سر مایه در گردش باعث سردرگمی خواهد بود.

 

تاثیر سرمایه در گردش بر تجارت

سرمایه در گردش عملکرد کسب و کار را نشان می دهد و توانایی مالی سازمان را در کوتاه مدت نشان می دهد. سرمایه گردشی نشانه کارایی عملیاتی یک شرکت است. در مواردی که شرکت دارایی ها را در ترازنامه ذکر می کند، نمی توان از این دارایی ها برای پرداخت بدهی های شرکت استفاده کرد.

بنابراین اگر عملکرد شرکت خوب نباشد شاهد افزایش سرمایه گردشی هستیم. در ادامه مشاهده می کنید که اگر سر مایه در گردش از 2 بیشتر باشد نشان دهنده بیش از حد موجودی و یا نداشتن وجه نقد اضافی شرکت است.

 

فرمول و نحوه محاسبه سرمایه در گردش

همانطور که در بالا ذکر شد، سرمایه در گردش و مدیریت آن نقش مهمی در زندگی مالی یک کسب و کار دارد. فرمول و روش محاسبه سرمایه گردشی به شرح زیر است:

بدهی های جاری – دارایی های جاری = کل سرمایه گردشی

حساب های پرداختنی – هزینه های تعهدی + حساب های دریافتنی + سرمایه گذاری واجد شرایط + معادل نقدی = سرمایه گردشی خالص

 

روش به دست آوردن میزان ریسک

برای به دست آوردن میزان ریسک سرمایه گذاری در شرکت، نسبت سرمایه در گردش در نظر گرفته می شود. نسبت دارایی جاری، نسبت دارایی های جاری تقسیم بر بدهی های جاری است در مواردی که سرمایه گردشی کمتر از یک باشد، شاخص کمبود سرمایه گردشی منفی است، یعنی میزان بدهی بیشتر از دارایی است و سرمایه گذاری در چنین شرکتی ریسک دارد.

اگر نسبت سر مایه در گردش بیشتر از 1 باشد، نشان دهنده این است که دارایی شرکت بیشتر از بدهی است، اما اگر این عدد بیشتر از 2 باشد، به این معنی است که شرکت دارای سرمایه گردشی مازاد است. به دارایی های بالاتر تبدیل می کند. بدون سرمایه گذاری بنابراین بهترین عدد برای سرمایه گذاری بین 1.2 تا 2 است

 

شیوه مدیریت سرمایه در گردش

با توجه به اینکه دارایی سهامداران در طول زمان و با سرمایه گذاری ها رشد می کند، استراتژی های مختلفی وجود دارد که سهامداران می توانند با مدیریت سرمایه در گردش ، نقدینگی شرکت را افزایش دهند. برای مدیریت سرمایه گردشی ابتدا باید بدانیم شرکت در چه حوزه ای فعالیت می کند. شرکت مالک محصولات است، در بخش فروش محصول است یا شرکت سرمایه گذار است. ابتدا باید فرصت ها را در بازه زمانی شناسایی کرد و هزینه های احتمالی شرکت ها را برآورد کرد تا امکان کسب سود بررسی شود.

سرمایه گردشی به طور مستقیم بر سودآوری تأثیر می گذارد. در بهترین حالت، سرمایه گردشی ناکافی می تواند منجر به فشار مالی بر شرکت، یک سری تاخیر در پرداخت به طلبکاران و تامین کنندگان شود. همه این موارد در نهایت باعث کاهش نرخ اعتبار شرکت می شود

مشاوره رایگان