رسیدگی مالیاتی

لازم است بدانیم که رسیدگی مالیاتی در واقع تحقیقی از نظر عملکرد امور مالیاتی است و این در واقع یکی از مهمترین مواردی است که مدیران مالی و حسابداران باید بدانند، در واقع اظهارنامه مالیاتی ارسالی کارفرمایان یکی از اسناد و ابزار سازمان مالیاتی است.

رسیدگی مالیاتی 1402

برای دانستن درآمد و استفاده از آن برای محاسبه مالیات توسط رسیدگی مالیاتی ، به عنوان مثال، میزان مالیات پرداخت شده برای فعالیت های سال گذشته را باید در نظر گرفت، در این صورت می توانید مقدمات رسیدگی به میزان مالیات را فراهم کنید.

نکه مهم رسیدگی مالیاتی : با توجه به پیچیدگی قوانین مالیاتی و عدم آشنایی مدیران و صاحبان مشاغل با امور مالیاتی، حتما از شرکت های معتبر مشاوره مالیاتی بگیرید و از این طریق اقدام به رسیدگی مالیاتی شرکت و مجموعه خود نمایید.

مراحل رسیدگی مالیاتی به چه صورت است ؟

رسیدگی مالیاتی در واقع تحقیقی از نظر عملکرد های پیشین و در آینده امور مالیاتی مجموعه ها و شرکت ها و بنگاه های اقتصادی است و این یکی از مهمترین مواردی است که مدیران مالی و حسابداران باید بدانند، اظهارنامه مالیاتی ارسالی کارفرمایان یکی از اسناد و ابزار سازمان های مالیاتی است.

برای دانستن درآمد و استفاده از آن برای رسیدگی مالیاتی، به عنوان مثال، میزان مالیات پرداخت شده برای فعالیت های سال گذشته را در نظر گرفته و در این صورت می توانید مقدمات رسیدگی به مالیات را فراهم کرده و به یک رسیدگی مالیاتی کارآمد دسترسی پیدا نمایید..

رسیدگی مالیاتی به چه مدارکی نیاز دارد ؟

 • داشتن دفاتر مالی(روزنامه ،کل) برای درخواست رسیدگی مالیاتی
 • داشتن تراز کل و معین قبل و بعد از بستن حساب‌ها برای درخواست رسیدگی مالیاتی الزامی است
 • برای درخواست رسیدگی مالیاتی  باید دارای مجوزهای انجام فعالیت باشید
 • برای درخواست رسیدگی مالیاتی می بایست دارای گردش حساب(صندوق، تنخواه، جاری شرکاء، پیش پرداخت‌ها، پیش دریافت‌ها، ریز هزینه‌ها) باشید
 • در دست داشتن تمام اوراق مربوط به ریز خرید و فروش، گردش بدهکاران و بستانکاران برای درخواست رسیدگی مالیاتی
 • گردش حساب حقوق پرسنل نیز  برای درخواست رسیدگی مالیاتی الزامی و واجب است
 • صورت حساب بانک ها نیز یکی دیگر از الزامات برای درخواست رسیدگی مالیاتی است
 • گردش موجودی کالا ها برای درخواست رسیدگی مالیاتی بسیار مهم است
 • جدول محاسبه استهلاک(نحوه محاسبه) نیاز دیگری برای درخواست رسیدگی مالیاتی است
 • لیست بیمه ارسالی برای ۱۲ ماه برای درخواست رسیدگی مالیاتی واجب و الزامی است
 • صورتحساب‌های فروش (کپی از اولین و آخرین صورتحساب) نیز جزئی از نیازها برای درخواست رسیدگی مالیاتی است.
 • صورت معاملات ارسالی برای درخواست رسیدگی مالیاتی
 • برای درخواست رسیدگی مالیاتی داشتن اظهارنامه های ارزش افزوده مهم است
 • اجاره‌نامه، قبوض پرداختی نیز برای درخواست رسیدگی مالیاتی باید موجود باشد
 • لیست پرسنل مرتبط با تبصره ماده ۸۶ ق.م.م و قبوض پرداختی برای درخواست رسیدگی مالیاتی نیاز است

نکات بسیار مهم رسیدگی مالیاتی

 • قبل از مراجعه به جلسه رسیدگی مالیاتی داشتن آمادگی در زمینه های زیر بسیار مهم بوده و بدون داشتن این آمادگی ها رسیدگی مالیاتی میسر نمی باشد.
 • آماده سازی چک اسناد حسابداری برای درخواست رسیدگی مالیاتی
 • آماده سازی چک ضمائم مرتبط برای درخواست رسیدگی مالیاتی
 • دریافت اطلاعیه سازمان مالیاتی برای درخواست رسیدگی مالیاتی
 • مرتب سازی مدارک و دفاتر و اسناد برای درخواست رسیدگی مالیاتی

برای انجام رسیدگی مالیاتی اطلاع از مراحل و روند اجرای آن شرط اصلی و اساسی دستیابی به نتایج مورد نظر در این کار است و برای حسابدار یکی از شرایط اصلی پرونده رسیدگی مالیاتی آگاهی از مراحل اجرای آن و دانستن مراحل اجرای رسیدگی مالیاتی است که برای دانستن این مورد به طوری که به راحتی قابل درک باشد نیاز است تا تمام مراحل را شناخته و به طور کامل به آن اشراف داشته باشد.

در صورت عدم اطلاع کافی رسیدگی مالیاتی به طور کامل و دقیق انجام نشده و آن انتظاری که از روند کار دارید میسر نخواهد شد..

مراحل رسیدگی مالیاتی به طور خلاصه به صورت زیر می باشد :

 1. مراجعه به رئیس اداره امور مالیاتی مربوطه
 2. ارجاع امور به هیئت حل اختلاف رسیدگی مالیاتی
 3. اعلام نظر شورای عالی رسیدگی مالیاتی
 4. تصمیم گیری پرونده رسیدگی مالیاتی توسط هیئت ۳ نفری وزارت اقتصاد
 5. ارجاع پرونده رسیدگی مالیاتی به دیوان عدالت اداری
 6. رئیس اداره امور مالیاتی مربوط به رسیدگی مالیاتی

این مرحله اولین مرحله برای ورود به دوره رسیدگی مالیاتی است، یعنی طبق قوانین رسیدگی مالیاتی ، مؤدی از تاریخ دریافت اخطاریه مالیاتی خود 30 روز فرصت دارد تا با مدارک و اسناد کافی جهت احراز و تایید هویت خود به اداره مالیات مربوطه مراجعه کند. در صورت هر گونه اعتراض نسبت به مالیات وضع شده می تواند توسط رسیدگی مالیاتی مالیات خود را تعدیل کند.

اداره مالیات حداکثر 30 روز از تاریخ درخواست تجدیدنظر مودیان برای رسیدگی مالیاتی به اعتراض آنها فرصت دارد.

در صورت توافق در این مرحله از رسیدگی مالیاتی برگه شناسایی مالیاتی درج می شود و به امضای (تایید) رئیس اداره مالیات می رسد. اما در صورت عدم توافق، درخواست رسیدگی مالیاتی مودی در برگه تشخیص قرار می گیرد و به مرحله بعدی این چرخه (پنل حل اختلاف) ارسال می شود.

پرداخت مالیات 1402

 هیات حل اختلاف رسیدگی مالیاتی

پس از تقدیم پرونده رسیدگی مالیاتی به هیأت حل اختلاف مربوطه . کمیته باید زمان رسیدگی به پرونده و درخواست وی را به مودی اطلاع دهد

هیأت حل اختلاف رسیدگی مالیاتی یک هیأت سه نفره شامل قاضی ، نماینده مودی و نماینده سازمان امور مالیاتی درگیر پرونده رسیدگی مالیاتی است.

پس از ابلاغ، هیئت به همراه مستندات پرونده رسیدگی مالیاتی مودی را بررسی و در مورد آن تصمیم گیری می کند. اگر مودی تصمیم به صرف نظر از رسیدگی مالیاتی خود بگیرد، نامه ویژه ای برای مودی صادر می شود و چرخه دعوا در اینجا به پایان می رسد. اما اگر مودی تصمیم به پایان رسیدگی پرونده رسیدگی مالیاتی نگیرد. وی در این مرحله 30 روز پس از تصمیم گیری فرصت دارد تا رای خود را به شورای عالی مالیاتی ارائه کند.

تبصره رسیدگی مالیاتی : با توجه به اینکه مودی می تواند نسبت به رأی صادره رسیدگی مالیاتی اعتراض کند، نماینده سازمان مالیاتی نیز می تواند نسبت به رأی صادره اعتراض و تجدیدنظرخواهی خود را به مرحله شورای عالی درآمد ارسال کند.

 

شورای عالی رسیدگی مالیاتی

مودی یک ماه پس از رای هیات حل اختلاف به پرونده رسیدگی مالیاتی خود فرصت دارد اعتراض مالیاتی خودش را به هیات عالی رسیدگی مالیاتی تسلیم کند تا در این مدت مجددا به پرونده رسیدگی و تصمیم گیری شود.

در صورتی که شورای عالی رسیدگی مالیاتی رای کمیسیون حل اختلاف را رد کند ، پرونده مالیاتی به سازمان امور مالیاتی اعاده می شود و در کمیسیون دیگری به آن رسیدگی و در موردش تصمیم گیری می شود، اما در صورت تایید شورای عالی  مالیاتی مصوبه کمیسیون حل اختلاف ، مؤدی باید اعتراض خود را به نظر کمیسیون رسیدگی مالیاتی ارائه دهد. در این صورت اعتراض وی به مرحله دوم هیئت سه نفره وزارت اقتصاد ارسال می شود.

 

رسیدگی مالیاتی توسط هیات ۳ نفری وزارت اقتصاد

این هیئت رسیدگی مالیاتی متشکل از سه نفر به انتخاب وزیر اقتصاد و دارایی است که اگر مودی در سه مرحله قبل رسیدگی مالیاتی به نتیجه نرسد می تواند در این مرحله درخواست تجدید نظر بدهد و این هیات پس از رسیدگی به پرونده مودی تصمیم خود را خواهد گرفت و نظر خود را نسبت به پرونده رسیدگی مالیاتی مودی اعلام خواهد نمود. . .

رسیدگی مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری

مودی پس از گذشت 3 ماه از صدور رأی هیأت 3 نفره وزارت اقتصاد (سطح 4) نسبت به پرونده رسیدگی مالیاتی خود فرصت دارد اعتراض (شکایت) کانون امور مالیاتی خود را در رابطه با پرونده رسیدگی مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کند.

لازم به توضیح است مودیان می توانند پس از صدور رای شورای حل اختلاف به رسیدگی مالیاتی مستقیماً شکایات خود را به دیوان عدالت اداری ارسال کنند.

کلام آخر در باره رسیدگی مالیاتی

اگر یک حسابدار تمام قوانین و رویه های رسیدگی مالیاتی را بداند، در اینصورت به راحتی می تواند از خود در تمام مراحل رسیدگی مالیاتی به طور کامل دفاع کند و با ارائه مدارک و مراجعه به مواد قانونی موثر در روند رسیدگی مالیاتی خود ، مقامات سازمان مالیاتی را قانع کرده و نظر موافق را نسبت به پرونده رسیدگی مالیاتی جلب نماید، لذا در این باره بهتر است دانش و اطلاعات خود را نسبت به مراحل رسیدگی مالیاتی به روز و تازه کنید.

شما عزیزان می توانید از طریق تماس با کارشناسان زبده و خبره مانا حساب در مورد رسیدگی مالیاتی تمام سوالات خود را مطرح کرده و پاسخ مناسب را دریافت نمایید.

مشاوره رایگان