حداقل میزان حقوق 1402

افزایش حقوق کارگران وحداقل دستمزد همواره یکی از موضوعات بحث برانگیز در قانون است. امسال نیز مانند سال های گذشته، کارشناسان درباره میزان حقوق 1402 به تفصیل بحث کردند.
بر اساس این خبر، دولت برای سال 1402 افزایش و حداقل دستمزد سال آینده تعیین کرده است. با توجه به اهمیت دستمزد کارگران و بحث حاشیه ای، در این مقاله به تحلیل این اخبار می پردازیم.

افزایش حقوق کارگران سال 1402

تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال 1402

بر اساس بند 35 قانون کار، حقوق و تسهیلات کارکنان مشمول قانون کار پس از پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسید.

شایان ذکر است شورای عالی کار باید حداقل دستمزد و حقوق ۱۴۰۲ کارگران را بر اساس درصد تورم تعیین شده توسط بانک مرکزی تعیین کند. همچنین این شورا بدون توجه به وضعیت جسمی و روحی کارگران حداقل دستمزد را 1402 تعیین کند که برای سطح متوسط زندگی خانوادگی کافی باشد.

افزایش حقوق کارگران در سال 1402

در حال حاضر افزایش حقوق  و دستمزد در سال 1402 نسبت به آخرین مورد کارگران در سال 1401 به طور میانگین 20 درصد اعلام می شود که البته رقم نهایی مقیاس حقوق تایید نشده و تنها بر اساس پیش بینی انجام شده است که در چرخه بودجه سال 1402 ذکر خواهد شد.

بر اساس نحوه تعیین حداقل دستمزد در سال های اخیر، امکان تغییر حداقل دستمزد در سال 1402 و افزایش دستمزد کارگران در سال های آینده به بیش از 20 درصد دور از انتظار نیست. حتی می توان حقوق 1402 را به صورت تدریجی افزایش داد.

مقایسه میزان حقوق کارگران در سال 1401 و 1402

در سال 1401 در ابتدا افزایش 15 درصدی حقوق کارگران اعلام شد اما پس از استعلام هیأت وزیران و نرخ تورم در سال 1401 افزایش حقوق و حداقل دستمزد کارگران 57 درصد تصویب شد. البته این مبلغ هنوز با تورم جامعه سازگاری ندارد و کارگران همچنان برای امرار معاش مشکل دارند.
بسته به نحوه تعیین دستمزدها در سال گذشته، افراد کم درآمد می توانند بیش از 20 درصد افزایش دستمزد را در سال جاری ببینند. اما از آنجایی که تصمیم نهایی شورای عالی کار هنوز اعلام نشده است، در جدول زیر مابه التفاوت حقوق سال های 1401 و 1402 (بر اساس حداقل افزایش 20 درصدی در سال 1402) را آورده ایم.

مزایا (ماهیانه)

سال 1401

سال 1402

حقوق پایه

41,797,500 ریال

5,015,700 ریال

حق بن

8,500,000 ریال

10,200,000 ریال

 حق مسکن

6,500,000 ریال

7,800,000 ریال

پایه سنوات (ویژه افراد با حداقل 1 سال سابقه کار)

2,100,000 ریال

2,520,000 ریال

حق اولاد (به ازای 1 فرزند)

4,179,750 ریال

4,179,750 ریال

حداقل دریافتی افراد مجرد بدون سابقه کار

56,797,500 ریال

68,157,000 ریال

حداقل دریافتی افراد مجرد با حداقل 1 سال سابقه کار

58,897,500 ریال

70,677,000 ریال

حداقل دریافتی افراد متاهل با 1 فرزند (بدون سابقه کار)

60,977,250 ریال

73,172,700 ریال

حداقل دریافتی افراد متاهل با 1 فرزند (با حداقل 1 سال سابقه کار)

63,077,250 ریال

75,692,700 ریال

 

افزایش 1.5 میلیونی حقوق و دستمزد در سال 1402

این افزایش در حالی است که سال گذشته دولت با افزایش 10 درصدی حقوق کارمندان و مستمری بگیران موافقت کرد و حداقل دستمزد کارمندان و مستمری بگیران به 5.6 میلیون تومان رسید. این شاخص بدین معناست که درآمد ماهانه هیچ کارمند دولتی یا مستمری بگیر نباید کمتر از این شاخص باشد.

اما این مقدار تورم واقعی را منعکس نمی کرد و در این ماه دولت مجبور شد برای بازگرداندن دستمزدها از مجلس مجوز بگیرد. بر اساس مصوبه جدید، حقوق همه مستمری بگیران کشوری و لشکری بین 900 هزار تومان تا دو میلیون تومان و حقوق کارکنان دولت نیز با توجه به افزایش حقوق اولاد و سایر موارد بین 2.5 تا 3 میلیون تومان افزایش یافت.

اگر حداقل دستمزد ابتدای سال با افزایش دستمزد فعلی ترکیب شود، حداقل دستمزد کارگران باید به حدود 8 میلیون تومان برسد و افزایش 20 درصدی دستمزد سال آینده نسبت به امسال به این معناست که . حداقل دستمزد کارکنان دولت در سال آینده یک و نیم میلیون تن باشد. حدود 10 میلیون تومان جمع کنید.

مشاوره رایگان